Vármegyei Hivatalos Lap, 1929 (28. évfolyam, 1-46. szám)

1929-01-10 / 1. szám

1929. VÁRMEGYEI HIV AT ALOS LAP KIADJA: ZEMPLÉN VÁRMEGYE XXVIII. ÉVFOLYAM. Szerkesztő : Biringer Gyula vm. aljegyző, tb. vmi 11. főjegyző. Nyomatott: Zemplén Könyvnyomda és Lapkidadó r.-t. Sátoraljaújhely, 1930.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék