Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1937 (36. évfolyam, 1-24. szám)

^— VÁRMEGYEI HIVATALOS LAI*---------------—„ KIADJA : ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA . T^JV*. I^ul *C ^ SZERKESZTI : X-KÍW*■■ BIRINGER GYULA vtn. aljegyző, íb. árvasz. ülnök V n 19 3 7 XXXVI. ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY .ZEMPLÉN'.KÖNYVNYOMDA ÉS LAPKIADÓ R. T 2752—1938

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék