Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1939 (38. évfolyam, 1-33. szám)

varmegyei HIVATALOS LAP I KIADJA : ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA X SZERKESZTI : BIRINGER GYULA vm. aljegyző, tb. árvaszéki ülnök 10 3 0 XXXVII. ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY ..ZEMPLÉN" KÖNYVNYOMDA ÉS LAPKIADÓ RT. 3687—1940

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék