Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1941 (40. évfolyam, 1-27. szám)

VÁRMEGYEI ( HIVATALOS LAP KIADJA: ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA SZERKESZTI : BIRINGER GYULA vm. tb. főjegyző, m. főjegyző. SÁTORALJAÚJHELY ..ZEMPLÉN” KÖNYVNYOMDA ÉS LAPKIADÓ RT. 4588—1942 10 4 1 XL. ÉVFOLYAM

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék