Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1942 (41. évfolyam, 1-25. szám)

VÁRMEGYEI HIVATALOS LAP f ? ... • U ' 7*. ."-i £ , ’ . ' <•' í ‘ . • . ‘ KIADJA : ZEMPLÉN VÁRMEGYE TÖRVÉNYHATÓSÁGA SZERKESZTI : BIRINGER GYULA vm. tb. főjegyző, m. főjegyző. 10 4 3 XLI. ÉVFOLYAM SÁTORALJAÚJHELY ..ZEMPLÉN11 KÖNYVNYOMDA ÉS LAPKIADÓ RT. 5046—1943 tV V

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék