Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1947 (46. évfolyam, 1-14. szám)

D Dankó István installációs beszéde 28. Debreceni Állami Mezőgazdasági Középiskola részére segély megállapítás 46. Debrő Antal vm. ir. tiszt szolgálati idejének beszámítása 59. Deportálásban lévő családfenntartók család­tagjainak hathatósabb támogatása 19. Dér Gusztáv kjző rehabilitálása 19. Dohánylevelek beváltása 74. Dr. Dubay István installációs beszéde 27. Dr. Dulin Jenő belügyminiszteri államtitkár installációs beszéde 26. E, É Ebadó alap költségvetése 18, 46, 60. Ebadó alapból kölcsön kiutalás 46, 60. Elefánt Emilné kérelme férjének rehabilitálása iránt 46. Dr. Z. Elek Béla installációs beszéde 101. Emri Géza kegydíja 88, 107. özv. Engelbert Rezsőné segély ügye 10. Dr. Enyedi Andor ref. püspök levele 34. Erdei bérlegeltetés szabályozása 61. Erdei tüzesetek megakadályozása 43. Erdők átmeneti kezelése 82. Erdők és gazdasági fásítások 73. Erdők telepítése 19, 45. Erzsébet közkórházban bőr- és nemibeteg osz­tály, valamint gyermekgyógyászati osztály felállítása 18, 41. Erzsébet közkóiMzban leikészi állás szerve­zése 19, 40. Erzsébet közkórház alap költségvetése 46, 60. Erzsébet közkórház ingatlan ügye 59, 71, 89. Eszrényi Zoltán vm. ir. tiszt elbocsájtása 4. Évnegyedi jelentés 89. F Farkas Dezső sjző rehabilitása 19. Fejér vm. th. biz. átirata az országos köz­munkakötelezettség bevezetése iránt 19. Fejér vm. íh. biz. átirata erdősítés ügyben 59. Fejér vm. th. biz. átirata a kórházi alkalma­zottak ügyében 88. Fekete Andor kórházi ellenőr rehabilitálása 19. Fécsik János engedélyokirata 47. Fogtechnikusok ügye 59. Főjegyzői állásra pályázat 14. Földbirtok reform törvény azonnali befeje­zése 19. Földmívelésügyi miniszter leirata a tokaj-hegy- aljai szőlősgazdák anyagi támogatása tár­gyában 59. Főorvosi állásra pályázat 74. Francia idegen légióban szolgáló magyar fia­talság hazasegítése 19. Friedmann Lipót holttányiívánítása 108. Friedmann Manó holttányiívánítása 108. Friedmann Róza holttányiívánítása 108. Fr. Fürjész István installációs beszéde 31. G, Gy Gaáí Józsefné nyugdíjügye 88, 106. Galambos Jenő vm. ir. főtiszt fegyelmi ügye 88. Gazdasági munkabér megállapítása 83. Gecsényi Lajos tokaji k. mérnök elbocsájtása 4. Gérecz Tibor krjző rehabilitálása 19. Gyámpénztárban kezelt pénzkészletek 1947. évre való kamatozó elhelyezése 4, 60, 72. Gyermekgyógyászati osztály felállítása 18, 41. Győr íhj. város átirata a francia idegen légió­ban szolgáló magyar fiatalság hazasegítése tárgyában 19. Győr thj. város átirata a suttogó propaganda megfékezése tárgyában 19. Győr-Moson vm. th. biz. átirata a szlovákiai magyarok üldözése tárgyában 19. Gyula m. város kp v. átirata a hadifogságban és de­portálásban lévő családfenntartók családtag­jainak hathatósabb támogatása tárgyában 19. H Hadifogságban lévő családfenntartók család­tagjainak hathatósabb támogatása 19. Hajdú vm. átirata az alkalmatlan honvédek ügyében 88. Hátrány József installációs beszéde 10. Háztartási alap részére Iro lesön felvétel enge­délyezése 46. Háztartási alap költségvetése 46, 60, 63, 75. Hegyi őrnagy installációs beszéde 95. Herczegh Mária installációs beszéde 101. Dr. Herczogh Ödön szbíró elbocsájtása 4. Dr. Hermann Domonkos főorvos szabadság iránti kérelme 60. Hódmezővásárhely thj. átirata drágaság letö­rése tárgyában 88. ■ Hogya István vm. altiszt szolgálati idejének beszámítása 45. Honvédelmi szolgáltatásból járó térítés érvé­nyesítése 60. Hordójelzői állásra pályázat 57, 63. Horváth János saújhelyi lakos th. biz. tag. 20. Hosev Michail Jakovlevics debreceni szovjet konzul működési engedélye 62. Huttkai József th. biz. tag 20. I, J Dr. Irsay Tamás segédorvos tanulmányi sza­badságának engedélyezése 19. Irodalombarátok szövetségébe tagként való be­lépés 18. Járási ménvizsgáló bizottságba biz. tag kije­lölése 88. Járási székház tatarozása 46. Jónás László h. j. fjző soronkívüli előlépte­tése 89. —József-major önálló községgé való alakulása 18. K Kancák fedeztetéséről 109. Karácsonyi segély folyósítása 14. '—Karcsa nagyközséggé való alakulása 108. Kaszaniczky Klára k. ir. tiszt végkielégítése 3. Katolicizmus kiáltványa a szlovákiai magyarok megmentése tárgyában 19. Dr. Kálmán Ödön installációs beszéde 30. Dr. Kerekes András vm. h. fjző fizetésnélküii szabadság iránti kérelme 46.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék