Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1948 (47. évfolyam, 1-17. szám)

1948-01-15 / 1-2. szám

Sátoraljaújhely, 1948, évi január hó 15.—február hó 15. XLVII, évfolyam I—2, »zám, HíüATAL0S LAPJA Szerkesztőség és kiadóhivatal: SÁTORALJAÚJHELY, VÁRMEGYEHÁ ZA Az alispán megbízásából szerkeszti: Dr LU&ÄTS JÓZSEF vármegyei főlevéltárnok A vármegye alapjainak cseklcszámlaszámai a miskolci pípt.-nál :* Î. Háztartási alap ..........................................1 ... 401.003 2. Th. közúti alap ... .......................................... 401.153 3. Községi segélyezési alap .................. ... 401.078 4. Vármegyei nyugdíj alap ... .......................... 401.028 5. Vármegyei vegyes alapok szia.... .................. 401.053 6. Vm. közigazgatási letét szia ____ 7. Vármegyei gyámpénztári alap........... 8. Törvényhatósági ebadó alap ... ... 9. Vm. nép és családvédelmi alap _ 10. Vm. állattenyésztési alap _ ... _ * Mindenkinek figyelmébe! A vármegye alapjainak csekkszámla számai megváltoztak! 401.103 401.128 401.178 401.228 401.203 BB Vármegyei szabályrendeletek és közérdekű határozatok Zemplén vármegye közönségének Sátoraljaújhelyben 1947. évi december hó 8-án tartott ren d kívüli bizottsági közgyűlése : 241. jkvi/10.923/1947. ai. sz. alatt dr. Sáray Béla ny. községi vezető jegyző nyugdíját megállapította, 251. jkvi/14.422/1947. ai. sz. alatt Móré András vm. fogalmazót a IX. fiz. o. 3. fokozatába előléptette Zemplén vármegye közönségének Sátoraljaújhelyben 1947, évi december hó 30-án tartott rendes bizottsági közgyűlése : 267. jkvi/l 1.181/1947. aí. sz. alatt Jónás László h. járási főjegyzőt a VI. fiz. o. 3. fokozatába előléptette. 266. jkvi/14.334/1947. ai. sz. alatt tárgyalta az Erzsébet közkórház ingatlan ügyét. Pályázatok, hivatalos hirdetések és körözvények. Szám: 11.079/1947. Zemplén vármegye alispánjától. Az Országos Tűzoltófőparancsnok Úr 1342/1947. számú felkérésére s a 271.000/1946. B. M. számú rendelet 3. §-a alapján figyelembe véve, az érdekelteket s azok, valamint szakközegem meg­hallgatása után Zemplén vármegye területén levő községeket kölcsönös segítség nyújtás céljából, a tűzvész leküzdéséhez, illetőleg kárelhárító és mentő munkálatokhoz nyújtandó kölcsönös megsegítés végett az alábbi körzetekre osztom be. L körzet: Székhelye: Sátoraljaújhely, hozzátartozó községek: Széphalom, Mikóháza, Alsóregmec, Felsőregmec, Vilyvitány, Rudabányácska, Károlyfalva, Végardó, Alsóberecki, Felsőberecki, Karos és Karcsa. II. körzet: Székhelye: Riese, l\ozzátartozó községek : Semjén, Cséke, Láca, Kisrozvágy, Nagyrozvágy, Dámóc, Révleányvár, Zemplénagárd, Cigánd és Pácin. III. körzet : Székhelye : Sárospatak, hozzátartozó községek : Bodroghalász, Hercegkúf, Bodrogolaszi Makkoshotyka, Vajdácska, Bodroghalom és Tiszakarád. I

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék