Zemplén Vármegye Hivatalos Lapja, 1950 (49. évfolyam, 2. szám)

1950-02-15 / 2. szám

4 5209—10/1950. kb. 5209—5/2/1950. kb 5209 -7/2/1950. kb. 5209—6/2/1950. kb. 5209—8/1950. kb. 5209-9/1950. kb. (ir Vaszkó István tisztifőorvos által előadva : A megye január havi közegészségügyi állapotáról szóló jelentés. dr. Nónay György államügyészségi elnök által előadva : Az államügyészség hatáskörébe tartozó megyei bírósági fogház január havi ál­lapotáról szóló jelentés. Állanirendőrség megyei szemlélője által előadva : A közbiztonság január havi állapotáról szóló jelentés. Kálmán József tankerületi főigazgató által előadva : A zempléni népoktatási terület január havi állapotáról szóló jelentés. dr. Buttkay Gábor közellátási felügyelő által előadva : Közellátási felügyelőség hatáskörébe tartozó ügyek január havi állapotáról szóló jelentés. Egyed József szociális felügyelő által előadva : A megye január havi szociális helyzetéről szóló jelentés. dr- Kovács József pénzügyigazgató által előadva : 6003 —14/1950. kb. Tolcsva községben behajthatatlanná vált közadók törlése. ' II. Mező- és Erdőgazdasági albizottság ügykörébe tartozó ügyek. H. 8588-5/1949. kb. H. 8588—1—3/1949. kb. B. 8335/4—2/1949. kb. M. 8335—11/3/1949. kb. M. 8335—12—3/1949. kb. M. 8188—4/1949. kb. A. 8335—14/1949. kb. H. 8588-2-3/1949. kb. H. 8335 9/1949. kb. F. 8588—3—2/1949. kb. 8713-2/1949. kb. K. 8588—4/1949. kb. K. 8588-3/1949. kb. C. 8588—2H949. kb. M. 8335—5/1949. kb. R. 8588—1/1950. kb. H. 8335 -1/3/1950. kb. V. 8335—9/1949. kb. 8334—1/1949. kb. 8334—15/1949. kb. 8334—14/1949. kb. 8334—12/1949. kb. 8334-2/1949. kb. 8334—11/1949. kb. 8334—20/1949. kb. 8334—24/1949. kb. 8334—19/1949. kb. Lugosi Béla m. II. főjegyző által előadva : Háromhuta—középhutai leg. társulat 1948. évi számadásának jóváhagyása. Hernádkaki leg. társulat 1948. évi számadásának jóváhagyása. Bodro ,halászi erdőbirtokosság 1949 évi költségvetésének jóváhagyása. Monokí erdőbirtokosság 1947. évi. számadásának jóváhagyása. Monoki erdőbirtokosság 1948 évi zárszámadásának jóváhagyása. Monoki leg. társulat 1947. évi számadásának jóváhagyása. K. Molnár János és tsai alsóregmeci erdőbirtokosság tagnévjegyzékének jóváhagyása. Háromhuta—középhutai legeltetési társulat tisztújítása. Háromhuta—középhutai erdőbirtokosság tisztújítása. Felsőregineci leg. társulat tiszlújítása. Makkoshotykai leg. társulat legelője kopárosodó részeinek befásítása. Középhutaí leg. társulat 1949. évi költségvetésének jóváhagyása. Középhutai leg. társulat 1948 évi számadásának jóváhagyása. Cigándi volt urb. gazdaközönség 1948. évi számadásának jóváhagyása. Monoki erdőbirtokosság 1948. évi költségvetésének jóváhagyása. Ricsei volt urb. birtokosság leg. társulatának 800D öl terület bérbeadására vonatkozó hat. * Háromhuta—újhutai erdőbirtokosságnál eszközölt tísztújítás jóváhagyása. Vílyvitányi erdőbirtokosság tagnévjegyzéke. Németh Károly cigándi lakos erdőrendészeti áthágása, ífj. Fábián Sándor cigánei lakos mft. Fodor József cigándi lakos mft. Gál György cigándi lakos mft. Lőrinc János cigándi lakos mft. Molnár János cigándi lakos mft. Palkó Gyula dámóci lakos mft. Bodnár Bertalan z. agáréi lakos mft. Szilassi István megyaszói lakos mft. Ili Gyámügyi fellebbviteli küldöttség ügykörébe tartozó ügyek. Dr. Berényi Sándor árv elnök által előadva. Sz. 5164—1—2/1950. kk. Szombathy Anikó tarási ügye. B. 5164—2/1950. kk. Balla Erzsébet és Aranka tartási ügye.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék