Magyar Muzsikaszó, 1933 (2. évfolyam, 1-12. szám)

1933-01-01 / 1. szám

FÖMUNKATARSAK: BALÁZS ÁRPÁD, BACHMANN JÓZSEF, BARTOS ZOLTÁN, BÁNYAY ALADÁR, BRODSZKY MIKLÓS, BURA KÁROLY, CARLO DE FRIES, CHORIN GÉZA, DEUTSCH FRIGYES,EISEMANN MIHÁLY, ERDÉLYI MIHÁLY, ERŐSS BÉLA, FAR KAS IMRE, FONÓ FRIGYES, GARAI IMRE, GERGELYFFY GÁBOR, GRÓSZ ALFRÉD. H ADINGER GYÖRGY, K. HALÁSZ GYULA, HARMATH IMRE, HETÉNYI (HEIDLBERG) ALBERT, HUBER SÁNDOR, ILN1CZKY LÁSZLÓ, JÁROSI JENŐ DR-. KALMÁR TIBOR, KALLÓS DEZSŐ, KARIKÁS GYULA, KÁDAS GYÖRGY, KÁRPÁT ZOLTÁN DR , KISZ ELY GYULA, VITÉZ KÓKAY ISTVÁN, KÓLA JÓZSEF, KUTHY GYÖRGY, LAJTAI LAJOS, LAKOS TIBOR, LÁSZLÓ IMRE,LOSONCZVLAJOS.MAGYARI IMRE, MAJOROSSY ALADÁR, MALCSINER BÉLA, MARCALI FRIGYES, MARTOS FERENC DR-, MEGYERI GYULA, MOCSÁNY1 LÁSZLÓ, MOLNÁR JENŐ DR MURGÁCS KÁLMÁN, PÁPAI MOLNIÁR KÁLMÁN, RADÓ JÓZSEF, S. SCHACK MANKA, S. G. SALLY, IFj. SAPHIR GYULA, SÁNDOR JENŐ DR, SEBŐ MIKLÓS, SERESS REZSŐ, STERNBERG BÉLA, SZENES ANDOR, SZÉCSÉN MIHÁLY, SZILÁGYI LÁSZLÓ, SZOVÉNYI ERNŐ, VARGA JÓZSEF, VÁRADY ALADÁR, VÉRTES HENRIK, VÍG GYÖRGY, VÍG MIKLÓS, WESSELÉNYI ISTVÁN DR ,WEYGAND TIBOR, WEINER ISTVÁN DR-, ZERKOV1TZ BÉLA, STB. 5 ^^-ik kottamellékletünk tartalma: Minden ember egyszer megvéniil... Erőss Béla és Huszka Jenő dala Ó, ez a bigin csudajó! Vas Henrik és Bachmann József bigin je n Nagyvárosi kávé­házban,,. vitéz ; Kókay István nótája Kis falunk­ban ávát harangoznak Gosxtonyi jenó és László Imre hallgatója Tavaszi virágok... Nádor Jóska dala í y É-f ' j| Megcsallak százszor Szenes And©; és Dr. Sándor Jenő tangója Számos cikk és riport. Pályázatok! Dalosverseny! i -tw V ■ - v>-RlI ;• •, _ dft Meghívom egy kis- pörköltre... Fonó Frigyes és Zerkovitz Béla fox-trottja Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, Vili., Baross-utca 82

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék