Magyar Zenészek Lapja, 1926 (22. évfolyam, 2-11. szám)

1926-02-01 / 2. szám

2570 'll XXII. évfolyam. 1926. február 1. 2 szám. MAGYAR ZENESZEK LAPJA AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZENÉSZ-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. SZERKESZTŐSÉG és KIADÓHIVATAL: BUDAPEST VII. KÉR., RÁKÓCZI-UT 30. FÉLEM. SZERKESZTI A SAJTÓBIZOTTSÁG MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN Telefon szám: József 140—16. LAPTULAJDONOS: ORSZÁGOS MAGYAR ZENÉSZ-SZÖVETSÉG Az előfizetés ára: egész évre 48.000 K. Tagoknak ingyen. TARTALOM: Oldal dr. Olgyay István: Jóléti intézményeink _ 1 , „ » Szövetségi ügyek, (Figyelmeztetés, orvosok címe Központi és szakosztályi jegyző­könyvek) ... ... ... 2 IKenessey Sándor : Pihenő nap 4 Gáti Gyula: A rádió kihatása a zenészek gazdasági helyzetére... ... 4 Lévay József: Magyar parlag (levél) 5 ss: Búcsú a jazz-tanároktól 6 Dohnányi Amerikában . __ ss: Liszt hamvai ... ... Krónika Blaha Lujza Huber Miksa Az 1926. évi salzburgi ünnepi játékok Zenei élet _ _ ... ... ... Innen-onnan Vegyes. — Szerkesztő üzenetei Oldal 6 6 7 7 7 8 8 8 8 Saxophonok dilf ‘ «Lull olasz veronai tí: lamint Angol és Amerikai Modellü C-.B-.A, 4l,J.1|.l1,;iAIJ| Quart B-,C-tenor Es-,F-, bajnok, amerikai Modellü Wkeskeny MOlIlDlIdK) G, all B-,C, Sopran S Posaunok, AöSiw" nagy dobok, kis dobok hozzátartozó alkatrészek. Tímnóní automatikus, félautomata, srófos stb. Stowasser szab. készítmények, melyek- * “IAJSKUH| bői már szállítottak s. p. Bazilika, Vígszínház, Főv. Operettszinház, Kamara, Corvin, Apollo színházak, Fővárosi Symphonikus zenekar stb. Zenekari összes fuvóhangszerek ”"'“3 %°l£, álhangolások, átalakítások, feltétlen csakis szakszeriian, jutányos árak. Első magyar hangszergyár Stowasser Budapest, 90.» fBudán) LánehSd-u. 5. Az ország legnagyobb bangszergyára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék