Magyar Zenészek Lapja, 1927 (23. évfolyam, 1-12. szám)

1927-01-01 / 1. szám

I XXIII. évfolyam 1927. január 1 1. szám. MAGYAR ZENESZEK LAPJA — ■n^m — m — sn —— ■■■ aaaa^oa a a — a a a — a a a — a a ■ — ■■■ m — AZ ORSZÁGOS MAGYAR ZENÉSZ-SZÖVETSÉG HIVATALOS LAPJA. SZERKESZTŐSÉG És KIADÓHIVATAL : BUDAPEST VII. KÉR., RAKÓCZI'UT 30. ■■■■i ■■■ ama ■■■ mmm ■ ■ ■ mmm ■ ■ ■ mmm a ■ i mi■ ■ i mmm ■ LAPTULAJDONOS: Országos Magyar Zenész-szövetség. Budapest, ill, Rákéczi-ut 30. — lel. J. 140—16. ■ ■ mmm i ■ ■ Hi a ■ ■ mmm a ■ a mohi ■ ■ ■ mmm ■ ■ ■ hm ■ ■ ■ am MEGJELENIK MINDEN HÓ 1-ÉN. ÉVI ELŐFIZETÉSI ÁR : 4 PENGŐ. A SZÖVETSÉG TAGJAINAK DÍJTALAN. ■ 11 ■ ■■ ■■■ mm ■ ■ ■ mi ■ ■ ■ mmm ■ ■ a ■■ ■ a a aanai TARTALOM: Újévi köszöntő. Liszt Ferencz . Évi beszámoló Radnai Miklós Dr. Olgyay István Szövetségi ügyek ... * * * (Irodai órák. — Pénztári órák. — Szerkesztőség. — Nemzetközi Zenész-szövetség. — Ügyész. — Orvosok címei. — Intőszózat. — Tagjaink figyelmébe. — Riedl Ágoston. — Tintner Bertalan. — Értesítés a működési engedélyekről. — Szakosztályi hírek. — I. sz. o, hírei. — II. sz. o. : A szakosztályi autonómiá­ról. — Huszerl Károly. — Gaál Pál. — III. sz. o. hírei : Állásközvetítő statisztikája. — Karácsonyi segélyek. A zenei nevelésről . . “Weinzierl Gitta Zongoraoktatás filmen * * « Frakcziós törekvések kudarca . Füredi Jákó Kozák Gábor f . . Németország és a magyar zenészek A szerkesztő. Kenessey Sándor ... « * * Szerkesztői beköszöntő A szerkesztő. Thomán István jubiláris hangversenye Kenessey Sándor Különfélék ...................... « * « S axophonok „Világ Márkás” elismert legjobb eredeti olasz veronai Stowasser készitmények, valamint Angol és Amerikai Modellü banjók, amerikai Modellü Jazz C-,B-,A, keskeny trombiták, Quart B-,C-tenor Es-,F-, G, alt B-,C, Sopran Tolo (Zug) Posaunok, Amerikai Modellü —- - nagy dobok, kis dobok és az összes hozzátartozó alkatrészek. -— Timpáni, automatikus, félautomata, srófos stb. Stowasser szab. készítmények, melyekből már szállítot­tak s. p. Bazilika, Vígszínház, Főv. Operettszinház, Kamara, Corvin, Apollo színházak, ------- - ■■ Symphonikus zenekar stb. ------------­" ovarosi Zenekari összes fuvóbangszerek „Világ Márkás“ Stowasser készítmények, valamint az összes létező hangszerek javítása, áthangolások, átalakítások, feltétlen csakis szakszerűen, jutányos árak. Első magyar hangszergyár Lánchid-ufca 5. STOWASSER Az ország legnagyobb hangszergyára.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék