Zenetudományi Dolgozatok, 2006-2007

A magyar zenetudomány bibliográfiája 2003-2004 Összeállította: Benyovszky Mária-Szepesi Zsuzsanna

A magyar zenetudomány bibliográfiája 2003-2004 291 656. SÁROSI Bálint Zenei anyanyelvünk. 2., átd., bőv. kiad. Buda­pest, 2003, Planétás. 242 p. /Jelenlévő múlt, ISSN 1417-5932./ ISBN 963 9014982 Ism. Borgó András: A múlt jelene. = Muzs. 47. 2004. 9.43-45. 657. Sej, besoroztak... Magyar katonadalok. (Szerk. Jósa Iván.) Kecskemét, 2003. Magánkiadás 168 p. 658. SIPOS János Azeri folksongs. At the fountain-head of music. Budapest, 2004, Akadémiai Kiadó. 624 p., 1 CD ISBN 963 05 8105 1 659. SIPOS János The central style of Azeri folksongs. = Journal of Turkic Civilization Studies number 1. (Ed. Kur­mangaliyeva Ercilasun G.) Bishkek. 2004. 283-301. 660. SIPOS János Macarlarin Türk Halklari Arasinda Gercek­lestirdigi Halk Müzigi Arastirmalari. = Haci Bektas Veli Research Quarterly. 2004. 165-187. 661. SIPOS János Néhány megjegyzés a magyar népzene tö­rök-mongol kapcsolataihoz. = Az Idő rostájában I. 235-267. 662. SIPOS János A zene kezdeteinél - azeri népzene. = Ztd. 2003. 547-601. 663. SIPOS János - BÍRTA LAN Ágnes Talking to the Ongons. = Shaman. 12. 2004. 1/2. 25-62. 664. Spevy nasich Slovákov. Vyber zo zbierky Ond­reja Krupu = A hazai szlovákok énekei. Váloga­tás Krupa András gyűjteményéből. (Vál. és szerk. Krupa András, Richter Pál. Zenei mutatók Richter Pál.) Békéscsaba, 2004, Magyarországi Szlovákok Kutatóintézete. 498 p. ISBN 963 212 227 5 665. SZALAY Olga Kodály's folk music legacy in the Kodály Archives. = BulletinKodály. 28. 2003. 1.1-8. 666. SZENIK Ilona Kanásztáncszerű vokális dallamok az erdélyi ro­mán népzenében. = Az Idő rostájában 1.269-289. 667. SZENIK Ilona Modern stílusú román dallamok a moldvai csán­gók dalkészletében. = Ztd. 2003. 455^168. 668. TARI Lujza A kolonyi templom előtt. Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből. Dunaszerdahely, 2004, Csemadok Területi Választmánya. 230 p. 669. TARI Lujza Nógrád megye népzenéjének 20. századi gyűj­tői. = Nógrád Megyei Múzeumok Evkönyve 26. Balassagyarmat, Salgótarján, 2003, a Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. 161-191. 670. TARI Lujza „A szerelem betege" és a „Bagoly asszonyka" zoborvidéki ballada Kodály gyűjtésétől napjain­kig. = Az Idő rostájában I. 149 166. 671. TARI, Lujza When did Globalisation really start? = Vereintes Europa - vereinte Musik? Vielfalt und soziale Dimensionen in Mittel- und Südosteuropa. Ber­lin, 2004, Weidler 163-170. ISBN 3-89693-245-4 672. TATÁR Mária Magdolna A regösének homályos értelmű szavainak etimo­lógiája: ardeli, párizs, tollbársos. = Az Idő rostá­jában II. 335-341. 673. TOMISA Ilona „Istenes ének és imádság". Adatok a vallásos ponyva-énekköltészet kérdéséhez a XIX-XX. század fordulóján. = Az Idő rostájában 1.491 -502. 674. VAN DEUSEN, Kira Music and storytelling in the Tuvan shamanic world. = ActaEthnHung. 48. 2003. 3/4.441-450. Zenetudományi dolgozatok 2006-2007

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék