Állami gimnázium, Zenta, 1880

A ZENTA VÁROSI KÖZS. GYMNASIUM az 1880—81. tanév végén. SZERKESZTETTE: KUTHY JÓZSEF, igazgató. ZENTÁN, 1881. NYOMATOTT BARCSY ZSIGMOND KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. Л Ф n n TT7 rrirnriOTrnnTTl л н ^ н Ч -I чЈ -. L/ — - - - - х. —Ј - _ V -- —Ј kJ - - - - U I ^ —Ј

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék