Állami gimnázium, Zenta, 1881

A ZENTA VÁROSI KfeS. GYMNASIUM us 1881—82. tanév végén. SZERKESZTETTE: $vlthy £ózsef, igazgató. ZENTA, 1882. Nyomatott schvarcz Sándor. könyvnyomdájában

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék