Állami gimnázium, Zenta, 1884

ш ■ —-Л ’S ZENT A VÁROSI KÖZSÉGI GYMNASIUM KILENCZEDIK AZ 1384 85. TANÉV VEGÉN. SZERKESZTETTE: Dr. KUTHY JÓZSEF, IGAZGATÓ.- + -*■ '■ ZENTÁN, NYOMATOTT SCHVARCZ SÁNDOR NYOMDÁJÁBAN 1885.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék