Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1882

ZILAHI E Y. REF. COLLEGIUM о = m az 1882—83-ik iskolai évről, AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBIZASABO SZERKESZTETTE zr^Lztsros, 'ez évi tánvezetö-tanár. i KOLOZSVÁRT. NYOMATOTT STEIN JÁNOS NYOMDÁSZNÁL. I 18 8 3. íllllllllllBllllllllllllllllllllllllllllliilllllllllllllllllllllllllllllltiinilllllllllllllllllilllllllllllllllll <III ii 11III«I^ J /

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék