Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1889

A ZILAHI államilag segélyezett EYANC. REFORM. KOLLÉGIUM Értesítője AZ 1889—90-DIK ISK. ÉVRŐL. AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL S Z E REESZTETTE: BERÉNYI JÁNOS, IGAZGATO-TANAE. ZILAHON, NYOM. SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN 1890.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék