Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1892

A ZILAHI, EVANG. REFORM. KOLLEGIUM (FÖfflfflÁZUJM ÉS ELEMI ISKOLA) ÉRTESÍTŐJE AZ 1892—93-DIK ISK. ÉVRŐL.------«-----­AZ ELÖLJÁRÓSÁG MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTETTE BERÉNYI JÁNOS, IGAZGATÓ-TANÁR. . -.".o.iS-.« тг—>_ __ Z I L A H О N, NYOMATOTT SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. Ж 1893.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék