Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1898

A ZILAHI, ÁLLAMILAG SEGÉLYEZETT EVfl^G. REFORM- COLLEGIUM ÉRTESÍTŐJE AZ 1898—99-ШК ISK. ÉVRŐL SZERKESZTETTE KINCS GYULA, IGAZGATÓ-TANÁR. Z1LAHON, NYOMATOTT SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJÁBAN. 1899.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék