Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1906

Tartalom. Lap. I. Évet megnyitó beszéd — — — ___ — - — — 3 II. Kormányzat. AJ Elöljáróság — — — — — — — — 8 fíj Tanári kar — — — — — — — — — 9 III. Állami főfelügyelet — — — — — — — — — — — Ц IV. A tanítás munkája. Használt tankönyvek — — — — — — 12 AJ Rendes tantárgyak — — — — — — — — — 15. BJ Rendkívüli tárgyak — — — — — — — — — 1!) V. Vizsgálatok ideje és rendje — — — — — — — — — 20 VI. Eredmény. AJ Érdemsorozat az év végén _____ 21 BJ Jutalmazások, pályázatok — — — — — 40 C) Érettségi vizsgálatok _______ 43 VII. Statisztikai táblázatok — — — — — — — — — — 44 VIII. Ifjúsági egyesületek — — — — — — — — — — — 46 IX. Segélyezés — — — — — — — — — — — — — 51 X. Iskolai fölszerelés — — — — — — — — — — -+57 XI. Adatok az év történetéhez — — — — — — — — — 63 XII. Tudnivalók az 1907—1908. iskolai évre — — _ — — — 68 A boríték 3. lapján figyelmeztetés a tankönyvváltozásokat illetőleg.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék