Református Wesselényi-kollégium, Zilah, 1941

AZ ERDÉLYI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET. KOLOZSVÁRI TANKERÜLET. INTERNÁTUS. ALAPÍTÁSI ÉV: 1640. A ZILAHI REFORMÁTUS WESSELÉNYI - KOLLÉGIUM ÉVKÖNYVÉ AZ 1941- 42. TANÉ:VRŐL. AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 302. ESZTENDEJE. KÖZZÉTESZI: SZÁSZ ÁRPÁD, KOLL. IGAZGATÓ. KIADJA: A ZILAHI REF. WESSELÉNYI-KOLLÉGIUM ELÖLJÁRÓSÁGA. SERES SAMU KÖNYVNYOMDÁJA ZILAH, 1942.

Next

/
Oldalképek
Tartalomjegyzék