Állami gimnázium, Zombor, 1906

A ZOMBORI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM XXXV. EVI Értesítője AZ 1906-1907. TANÉVRŐL. KÖZZÉTESZI RITTINGER ANTAL IGAZGATÓ. ZOMBOR. BITTERMANN NÁNDOR ÉS FIA KŐ- ÉS KÖNyVNyOMDÁJÁBÓL. 1907.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék