Állami gimnázium, Zombor, 1942

ÚJVIDÉKI II. FOKÚ TANÜGYIGAZGATÄSI KIRENDELTSÉG A ZOMBOR1 M. KIR. ÁLLAMI GIMNÁZIUM AZ ISKOLA FENNÁLLÁSÁNAK 74. ÉVÉBEN. SZERKESZTETTE: Jflxiqaiup cántaJ. fanfigyi fótanácHoe-igazgató. 1 9 4 3. BOSNYÁK JÓZSEF KÖNYVNYOMDÁJA ZOMBOR, TEL.: 213. AZ 1942-43. ISKOLAI ÉVRŐL.

Next

Regisztráció Regisztráció
/
Oldalképek
Tartalomjegyzék