Magyarország legnagyobb és folyamatosan bővülő digitális periodika adatbázisa, amely a teljesség igényével teszi hozzáférhetővé több száz hazai tudományos és szakfolyóirat, valamint heti- és napilap minden lapszámát. A több millió oldalas szövegállományban történő keresés, továbbá a több száz lap tartalomjegyzékének böngészése díjtalan, a dokumentumok megjelenítéséhez előfizetés szükséges.

9 130 570

oldal tudományos és kulturális tartalom

Keressen és böngésszen ingyen

Dokumentum megtekintése előfizetést igényel
Bejelentkezés További információk

Folyóiratok - Nagy sorozatok

A, Á

2000 - Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1989-2014
Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950-1995
Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972-1995
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Biochimica et Biophysica 1966-1992
Acta Biologica 1950-1995
Acta Botanica 1954-2000
Acta Chimica 1951-2000
Acta Chirurgica 1960-1999
Acta Ethnographica 1950-1995
Acta Geodaetica 1966-2000
Acta Geologica 1952-2001
Acta Historiae Artium 1953-1998
Acta Historica 1951-1989
Acta Hungarica 1990-2014
Acta Juridica 1959-1996
Acta Linguistica 1951-1996
Acta Litteraria 1957-1991
Acta Medica 1950-1994
Acta Microbiologica 1954-2001
Acta Morphologica 1951-1992
Acta Orientalia 1950-2000
Acta Paediatrica 1960-1994
Acta Physiologica 1950-1999
Acta Phytopathologica et Entomologica 1966-2001
Acta Technica 1950-1999
Acta Universitatis Szegediensis - Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 1957-2006
Acta Veterinaria 1951-1998
Acta Zoologica 1954-2002
Aetas 1985-2010
Agrártörténeti Szemle 1957–2002
Akadémiai Almanach 1864-2012
Akadémiai Értesítő - Magyar Tudomány, 1840-2013
Alföldi Tanulmányok 1977-2003
Alföldi Társadalom 1990-1994
Alkalmazott Matematikai Lapok 1975-2011
Alkalmazott Nyelvtudomány 2001-2013
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Anthropologiai Közlemények 1957-2014
Antropológiai Füzetek / Anthropologia hungarica 1923-1928
Anthropologia Hungarica 1957-1992
Antik Tanulmányok 1955-2004
Archaeologiai Értesítő 1868-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Ars Decorativa 1973-2012
Ars Hungarica 1973-2008
Athenaeum 1892-1947
Athenaeum (Beöthy) 1873-1874
Athenaeum (Schedel) 1837-1843
ATOMKI Közlemények 1959-1987
Állami zárszámadás 1868-1955
Állattani Közlemények 1902–2012
Általanos Nyelvészeti Tanulmányok 1963-1998

B

Belügyi Közlöny 1896-1953
Beszédkutatás 1993-2013
Bibliotheca Comeniana 1-18.
Biotech-Info 1985-1992
Bolond Miska 1860-1867
Borászati Lapok 1858-1943
Botanikai Közlemények 1902–2012
Bölcseleti Folyóirat 1886-1906
Budapest 1946–2014
Budapesti Közlöny 1853-1944
Budapesti Statisztikai Közlemények 1871-1943
Budapesti Szemle 1857-1944
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1988

C, Cs

CL et CL - Computational Linguistics and Computer Languages 1963-1982
Corvina 1878-1951

D

Diarium 1931-1948
Dokumenta Bartókiana 1964-1981
Doxa - Filozófiai műhely 1984-1990
A Dunánál 2001-2006
Dunántúli Protestáns Lap 1890-1945
Dunántúli református jegyzőkönyvek, névtárak

E, É

Egyetemes Philológiai Közlöny 1877-1948
Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából 1-5.
Az Eperjesi Egyetem kiadványai
Építés- És Közlekedéstudományi Közlemények 1957-1968
Építés-Építészettudomány 1969-1998
Az Érem 1922-2015
Értekezések a Filozófia és a Társadalmi Tudományok Köréből 1911-1948
Értekezések a nemzetgazdaság és statisztika köréből 1882-1944
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 1868-1949
Értekezések a társadalmi tudományok köréből 1867-1915
Értekezések a Természettudományok Köréből 1867-1895
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1947
Ethnographia 1890-2014

F

Felső Magyar Országi Minerva 1825
Figyelő - Irodalomtörténeti Közlöny 1876-1889
Filológiai Közlöny 1955-2009
Folklór Archívum 1973-1989
Fons 1994-2014, Fons Könyvek 1-4.
Földmívelési Értesítő 1890-1943
Földrajzi Értesítő 1951-2008
Földrajzi Közlemények 1873-2010
Fővárosi Közlöny 1890-2005

G, Gy

Geophysical Observatory Reports 1967-2006
Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz 1925-1948

H

Hadtörténelmi Közlemények 1888-2009
Haladás 1945-1949
Hazai Tudósítások 1825-1832
Helikon 1955-2013
Historia Ecclesiastica 2010-2013
Historia 1928-1932
História 1979–2012
Hivatalos Közlöny 1893-1944
Holmi 1989-2014
Honvédségi Közlöny 1894-1948
Honvédségi Szemle 1952-2013
Huszadik Század 1900-1949

I, Í

Igazságügyi közlöny 1892-1948
Index Ethnographicus 1956-1965
Info-Társadalomtudomány 1987-2002
Irodalmi Szemle 1958-2014
Irodalomtörténet 1912-2010
Izotóptechnika - Diagnosztika 1958-1994

J

JelKép 1980-2011
Jogtudományi Közlöny 1866-1989

K

Kakas Márton 1895-1914
Kataszteri Közlöny 1892-1918
Katolikus Szemle 1887-1990
Katona: Historia Critica Regum Hungariae
Keresztény Magvető 1861-2010
A Kert 1895-1919
Kertészet 1927-1944
Kertészeti Lapok 1886-1933
Kertészeti Szemle 1929-1944
Kémiai Közlemények 1951-1996
Királyi Közjegyzők Közlönye 1895-1944, Közjegyzők Közlönye 1997-2015
Kormányjelentés és statisztikai évkönyv 1898-1941
Korunk 1957-2014
Közgazdasági Szemle 1877-2009
Központi Értesítő 1876-1947
Köztelek 1891-1944
Kritika 1963-1971
Külgazdaság 1957-2011
Külügyi Szemle 1973-2014

L

Látó 1990-2014
Levéltári Közlemények 1923-2015
Levéltári Szemle 1951-2015
Limes - Tudományos szemle 1988-2012
Literatura 1975-2013

M

Magyar Chemiai Folyóirat 1895-1943
Magyar egyháztörténeti vázlatok 1989-2012
Magyar Figyelő 1911-1918
Magyar Filozófiai Szemle 1957-2010
Magyar Fizikai Folyóirat 1953-1989
Magyar Fonetikai Füzetek 1978-1992
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1894-1906
Magyar Iparművészet 1897-1944
Magyar Katonai Közlöny 1908-1930
Magyar Katonai Szemle 1931-1944
Magyar Könyvszemle 1876-2006
Magyar Kultúra 1913-1944
Magyar Lettre Internationale 1991-2015
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1867-1944
Magyar Művészet 1925-1949
Magyar Nyelv 1905-2010
Magyar Nyelvőr 1872-2009
Magyar Pályázatok / Magyar Építőművészet 1903-1917 Magyar Pedagógia 1892-2010
Magyar Pszichológiai Szemle 1928-1999
Magyar Sion 1863-1904
Magyar Szemle 1927-1944
A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve 1903-2010
Magyar Történelmi Tár 1855-1934
Magyar Történeti Életrajzok 1-58. kötet
A Magyar Tudós Társaság / A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 1831-1889
Magyar Zsidó Szemle 1884-2010
Magyarországot illető Országos Kormánylap 1850-1859
Magyarosan 1932-1949
Matematikai és természettudományi értesítő 1882-1943
Mathematikai és természettudományi Közlemények 1861-1944
Mikológiai Közlemények 1963-2013
Mikroszeizmikus Jelentés 1967-1977
Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria-Okmánytárak
Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores-Írók
Monumenta Hungariae Historica III. Comitalia-Országgyűlési Emlékek
Monumenta Hungariae Historica IV. Acta Extera-Diplomáciai emlékek
Az MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei 1952-1982
Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei 1952-1954
Az MTA Biológiai És Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának Közleményei 1951-1952
Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 1952-1982
Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek 1882-1947
Az MTA Filozófiai És Történettudományok Osztályának Közleményei 1950-1981
Az MTA Föld- És Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1967-1982
Az MTA Gazdaság- És Jogtudományi Osztályának Közleményei 1966-1982
Az MTA Ipargazdaságtani Kutató Csoportjának Közleményei 1961-1968
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve 1957-1964
Az MTA Matematikai És Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei 1951-1977
Az MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei 1956-1964
Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei 1951-1982
Az MTA Nyelvtudományi Intézet Közleményei 1950-1965
Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 1951-1982
Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei 1950-1982
MTA Tagajánlások 1882-1949
Musicalia Danubiana 1982-2010
Múltunk 1989-2010
Múzeumi és könyvtári értesítő 1907-1918
Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004
Műtárgyvédelem 1970–2013
Művészet 1902-1918
Művészettörténeti Értesítő 1952-2009

N, Ny

Nappali ház - művészeti és irodalmi szemle 1989-1999
Nemzeti Kalendáriom 1850-1868
Neurobiology 1993-2001
Népi Kultúra Népi Társadalom - A Néprajzi Kutatóintézet Évkönyve 1968-2003
Néprajzi Értesítő 1900-2008
Néptanítók Lapja 1868-1944
Nouvelle Revue de Hongrie 1932-1944
Numizmatikai Közlöny 1902-2012
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve 1970-1982
Numizmatikai kiadványok
Nyelvtudomány 1906-1919
Nyelvtudományi Közlemények 1862-2008

P

Pannonhalmi Füzetek 1928-2004
Pannonhalmi Szemle 1926-1944
Pénzügyi Közlöny 1874-1948
Posta és Távirda Rendeletek Tára 1867-1948
Prognosztika 1969-1987
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1842-1919
Protestáns Szemle 1889-1944
Pszichológia 1981-2007

R

Regnum - Egyháztörténeti évkönyv 1936-1946
Religio 1841-1930
Revue de Hongrie 1908-1931

S, Sz

A Sajtó 1927-1947, A Sajtó Könyvtára 1-20.
Sárospataki Füzetek 1857-1905
Sárospataki Református Lapok 1882-1948
Statisztikai Közlemények 1861-1864
Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények 1865-1872
Struktúrák Szervezetek Startégiák - Ipargazdasági Szemle 1971-1995
Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica 1966-1999
Studia Slavica 1955-1995
Századok 1867-2014
Széphalom 1986-2016
Szociológia 1972-1990
Szociológiai Szemle 1991-2000
SZTAKI Közlemények 1966-1988
SZTAKI Tanulmányok 1973-1988

T

Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1958-1984
Társadalmi Szemle 1931-1998
Társadalomkutatás 1983-1999
Társadalomtudományi Közlemények 1972-1991
A Tenger 1911-1944
Tér és Forma 1928-1948
Természettudományi Közlöny 1869-1944
Természetvédelmi Közlemények 1991-2008
Thalassa 1990-2010
Történelmi Szemle 1912-2010
Tudományos Gyűjtemény 1817-1841
Tudománytár 1834-1844
Turisták Lapja 1889-1944

U, Ú

Új Magyar Muzeum 1850-1860
Új Magyar Szemle 1900, 1920-1921
Ungarische Rundschau für Historische und Soziale Wissenschaften 1912-1917

V

Vadász és Versenylap 1857-1919
Vadász Lap 1879-1920
Városi Szemle 1908-1948
Vasuti és Közlekedési Közlöny 1871-1941
Világtörténet 1979-2009
Vízügyi Közlemények 1879-2005

Y, Z

Yearbook - KFKI 1971-1991
Zenetudományi Dolgozatok 1979-2009

Lexikonok

Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára
Egyetemes Magyar Encyclopaedia
Magyar életrajzi lexikon
Magyar néprajzi lexikon
A magyar nyelvujítás szótára
Magyar Lexikon
Magyar tájszótár
Magyar nyelvtörténeti szótár
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
Mesterségek szótára
Művészeti Lexikon
Paedagogiai encyclopaedia (töredék)
A Pallas nagy lexikona
Pedagógiai Lexikon
A Pesti Hirlap Lexikona
Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860
Polgári Lexicon
Révai nagy lexikona
Szinnyei: Magyar írók élete és munkái
Társadalmi Lexikon
Tolnai Új Világlexikona
Világirodalmi lexikon

Hírlapok Folyamatosan bővülő tartalom

Budapesti Hírlap 1887-1939
Fővárosi Lapok 1865-1901
A Hét 1957-1996
Kossuth Hirlapja 1848
Népszava 1873-2015
Pesti Hírlap 1841-1944
Pesti Napló 1852-1939
Színházi Élet - Színházi Hét 1910-1938
Tolnai Világlapja 1901-1944
Uj Idők 1894-1949
Vasárnapi Ujság 1854-1921

Családtörténet, helytörténet

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 1200-1909
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai
Budapesti cím- és lakjegyzék 1873–1928
Budapesti Telefonkönyvek 1906–1950
Családtörténeti Értesítő 1899-1901
Genealógiai Füzetek 1903-1914
Honismeret 1972-2012
Kempelen Béla: Magyar nemes családok
Magyar Családtörténeti Szemle 1935-1944
Nagy Iván: Magyarország családai
Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944
Magyarország történeti helységnévtára
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch
Turul 1883-2013

Önálló kötetek

Általános családtörténet
Egyes családok
Megyei családok
Heraldika, numizmatika
Megyei monográfiák
Városi monográfiák
Névtárak, archontológia
Egyházi névtárak
A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig

Első világháború

A világháború története 1914-1918 (Tolnai)
A világháború 1914-1918 (Hadtörténelmi Levéltár)
A világháború amilyennek én láttam (József főherceg)
A Világháború képes krónikája
A világháboru okiratai
Magyarország az első világháborúban - Lexikon A–Zs
Monográfiák
Alakulattörténetek (Ezredalbumok)

Orvosi könyvek

A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 1864-1948 (ízelítő)

Jogi könyvek

Jogi könyvtár (Ízelítő)

Hungarológia

Berliner Beiträge zur Hungarologie 1986-2004
Cahiers d'etudes Hongroises (et Finlandaises) 1989-2012
Hungarian Studies 1985-2013
Hungarian Studies Review 1974-2008
Hungarológia 1993-2000
Hungarológiai Értesítő 1979-2000
Hungarológiai Füzetek 1970
Hungarológiai Hírlevél 1989-1991
Hungarológiai Ismerettár 1989-1991
Hungarológiai Kongresszusok 1985-2012
Hungarológiai Közlemények 1971-2011
A hungarológia oktatása 1987-1988
Hungarologische Beiträge 1993-2006
Intézeti Szemle 1973-2001
Magyar lektori konferenciák 1969-1985
Officina Hungarica 1993-2001
Studi Finno-Ugrici 1995-2005
Ungarn-Jahrbuch 1969-2001