The largest Hungarian database containing scientific journals, encyclopedias, newpapers and series. Completeness is essential, we digitize every year, every volume, every number and we check page by page the documents. Search these millions of pages and browse the entire table of contents for free. Subcription is necessary to see the documents themselves.

14,395,550

pages of scientific and cultural content

Search and browse for free

Document access requires subscription
Log in / Sign up Further information

Contents

Series

A, Á
2000 - Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1989-2016 4D - Tájépítészeti és Kertművészeti Folyóirat 2006-2015 Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950-1995 Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972-1995 Acta Antiqua 1951-1995 Acta Archaeologica 1951-1995 Acta Biochimica et Biophysica 1966-1992 Acta Biologica 1950-1995 Acta Botanica 1954-2000 Acta Chimica 1951-2000 Acta Chirurgica 1960-1999 Acta Ethnographica 1950-1995 Acta Geodaetica 1966-2000 Acta Geologica 1952-2001 Acta Historiae Artium 1953-1998 Acta Historica 1951-1989 Acta Hungarica 1990-2014 Acta Juridica 1959-1996 Acta Linguistica 1951-1996 Acta Litteraria 1957-1991 Acta Mathematica 1950-1995 Acta Medica 1950-1994 Acta Microbiologica 1954-2001 Acta Morphologica 1951-1992 Acta Oeconomica 1966-1995 Acta Orientalia 1950-2000 Acta Paediatrica 1960-1994 Acta Physica 1951-1994 Acta Physiologica 1950-1999 Acta Phytopathologica et Entomologica 1966-2001 Acta Technica 1950-1999 Acta Universitatis Szegediensis - Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 1957-2006 Acta Veterinaria 1951-1998 Acta Zoologica 1954-2002 Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 1-24. (1895-1926) Aetas 1985-2010 Agrártörténeti Szemle 1957–2002 Akadémiai Almanach 1864-2012 Akadémiai Értesítő - Magyar Tudomány, 1840-2013 Az Akadémia filozófiai könyvtára Akadémiai Közlöny - Akadémiai Értesítő 1952-2004 Akadémiai műhely Ál-shakespearei drámák Alföld 1950-2015 Alföldi Iparlap 1885-1891 Alföldi Tanulmányok 1977-2003 Alföldi Társadalom 1990-1994 Alkalmazott Matematikai Lapok 1975-2011 Alkalmazott Nyelvtudomány 2001-2013 Állami zárszámadás 1868-1955 Állattani Közlemények 1902–2012 Általanos Nyelvészeti Tanulmányok 1963-1998 Alveare 1837-1838 Andragógia 1983-1989 Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010 Antiquitas Hungarica 1947-1949 Anthropologiai Közlemények 1957-2014 Antropológiai Füzetek / Anthropologia hungarica 1923-1928 Anthropologia Hungarica 1956-1992 Antik Tanulmányok 1955-2004 Archaeologiai Értesítő 1868-2009 Archaeologiai Közlemények 1859-1899 Ars Decorativa 1973-2012 Ars Hungarica 1973-2008 Art Limes 1992-2016 Asztalosmesterek Lapja 1924-1938 Athenaeum 1892-1947 Athenaeum (Beöthy) 1873-1874 Athenaeum (Schedel) 1837-1843 ATOMKI Közlemények 1959-1987 Aurora - hazai almanach 1822-1837 Autó-Motor 1948-2015
K
Kakas Márton 1895-1914 Kalauz - A közmiveltség és irodalom terén 1863-1865 Kapu 1988-2015 Kataszteri Közlöny 1892-1918 Katolikus Szemle 1887-1990 Katona: Historia Critica Regum Hungariae Keleti Szemle 1900-1932 Kémlő a gazdaság, ipar és kereskedésben 1836-1837 Képes Sport 1940-1990 Keresztény Magvető 1861-2010 A Kert 1895-1919 Kertészet 1927-1944 A Kertészeti Egyetem Közleményei 1894-2000 Kertészeti Lapok 1886-1933 Kertészeti Szemle 1929-1944 Kertészhiradó 1956-1963, Kertészmérnök 1963-1990 Kertgazdaság 1995-2015 Kémiai Közlemények 1951-1996 Kincses Kalendárium 1952-1958 Királyi Közjegyzők Közlönye 1895-1944, Közjegyzők Közlönye 1997-2016 A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyvei 1841-1859 A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Évkönyve 1927-1944 A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évi jelentése 1851-1867 A Királyi Magyar Természettudományi Társulat Közlönye 1860-1867 A Kisfaludy-Társaság évlapjai 1836-1940 A Komárom-Vármegyei és Városi Muzeum-Egyesület értesítője 1887-1909 Kormányjelentés és statisztikai évkönyv 1898-1941 Korunk 1957-2014 Kossuth Népe 1945-1947 Koszorú - Szépliteraturiai ajándék a Tudományos gyűjteményhez 1828-1840 Koszorú 1863-1865 Közgazdasági Értesítő 1906-1919, 1926-1944 Közgazdasági és Közlekedési Tudósító 1929-1938 Közgazdasági és statisztikai évkönyv 1887-1895 Közgazdasági Szemle 1874-2009 Közhasznú honi vezér kalendárium 1843 Közlemények Szepes vármegye múltjából 1909-1918 Központi Értesítő 1876-1947 Köztelek 1891-1944 Kritika 1963-2015 Kritikai Lapok 1831-1836 Kritikai Lapok a magyar tudományosság, szépirodalom és müvészet érdekében 1862-1863 Külgazdaság 1957-2011 Külügyi Szemle 1973-2014
M
Magyar almanak 1794-1796 Magyar Belorvosi Archívum 1955-2005 A Magyar Biológiai Kutatóintézet jelentése (Tihany) 1928-1943 Magyar Botanikai Lapok 1902-1934 Magyar Chemiai Folyóirat 1895-1948 Magyar Egyháztörténeti Vázlatok 1989-2012 Magyar emléklapok 1848-1850 Magyar Pályázatok / Magyar Építőművészet 1903-1917 Magyar Fakereskedő 1908-1938 Magyar Figyelő 1911-1918 Magyar Filozófiai Szemle 1957-2010 A Magyar Filozófiai Társaság közleményei 1901-1914 Magyar Fizikai Folyóirat 1953-1989 Magyar Fonetikai Füzetek 1978-1992 Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1894-1906 Magyar Gyümölcs 1934-1946 Magyar Horgász 1947-2016 Magyar Ipar (Anyagi Érdekeink) 1884-1937, 1947-1948 Magyar Iparművészet - Művészi Ipar 1885-1944 A magyar irodalom története („Spenót”, „Sóska”) Magyar Katonai Közlöny 1908-1930 Magyar Katonai Szemle 1931-1944 A Magyar Korona országainak mezőgazdasági statisztikája, gazdacímtár 1897 Magyar könyv-ház 1783-1804 Magyar Könyvszemle 1876-2006 Magyar Közgazdaság 1935-1940 Magyar Közlöny 1945-1999 Magyar Kultúra 1913-1944 Magyar Lettre Internationale 1991-2016 Magyar Méh 1880-1942 Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1867-1944 Magyar Minerva 1930-1935 Magyar Múzeumok 1995-2008 Magyar Muzsikaszó 1932-1938 Magyar Művészet 1925-1949 A magyar nemzet története (Szilágyi Sándor szerk.) Magyar Nyelv 1905-2010 Magyar nyelvészet 1856-1861 Magyar Nyelvőr 1872-2009 Magyar Orvosi Archivum 1892-1942 A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 1864-1948 A Magyar Pathologusok Társasága nagygyűlései 1932-1943 Magyar Pedagógia 1892-2010 Magyar Pszichológiai Szemle 1928-1999 A Magyar Sebésztársaság munkálatai 1907-1942 Magyar Shakespeare-tár 1908-1919 Magyar Sion 1863-1904 Magyar Szemle 1927-1944 Magyar Szépirodalmi Szemle 1847 A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve 1903-2010 Magyar Történelmi Tár 1855-1934 Magyar Történeti Életrajzok 1-58. kötet Magyar történeti szinműtár Magyar tudományos értekező 1862 A Magyar Tudós Társaság / A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 1831-1889 Magyar Vasmunkások Lapja 1940-1944 Magyar Zenészek Lapja 1901-1927 Magyar Zsidó Szemle 1884-2010 Magyarságtudomány 1935-1948 A Magyarországi Kárpátegyesület évkönyve 1874-1917 Magyarországi német nyelvjárások Magyarországi tanulók külföldön Magyarországot illető Országos Kormánylap 1850-1859 Magyarosan 1932-1949 Matematikai és természettudományi értesítő 1882-1943 Mathematikai és physikai lapok 1892-1943 Mathematikai és természettudományi Közlemények 1861-1944 Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 1882-1931 Méhészeti Közlöny 1891-1918 Méhészeti Lapok 1884-1888 Mérleg - lapok és könyvek szemléje 1965-2015 Mindenes gyűjtemény 1789-1792 Minerva 1922-1944 Mikológiai Közlemények 1963-2013 Mikroszeizmikus Jelentés 1967-1977 Miskolci Akadémiai Bizottság közleményei 1981-1998 Modellezés 1964-1989 Molnárok Lapja 1904-1938 Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria-Okmánytárak Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores-Írók Monumenta Hungariae Historica III. Comitalia-Országgyűlési Emlékek Monumenta Hungariae Historica IV. Acta Extera-Diplomáciai emlékek A Mosonmegyei Történeti és Régészeti Egylet Jelentése 1884-1898 Az MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei 1952-1982 Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei 1952-1954 Az MTA Biológiai És Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának Közleményei 1951-1952 Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 1952-1982 Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek 1882-1947 Az MTA Filozófiai És Történettudományok Osztályának Közleményei 1950-1981 Az MTA Föld- És Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1967-1982 Az MTA Gazdaság- És Jogtudományi Osztályának Közleményei 1966-1982 Az MTA Ipargazdaságtani Kutató Csoportjának Közleményei 1961-1968 MTA Jogtudományi Bizottság kiadványai MTA Könyvkiadó Vállalata Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve 1957-1964 MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének közleményei 1958-1966 Az MTA Matematikai És Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei 1951-1977 Az MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei 1956-1964 Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei 1951-1982 Az MTA Nyelvtudományi Intézet Közleményei 1950-1965 Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 1951-1982 Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei 1950-1982 MTA Tagajánlások 1882-1949 Az MTA Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve 1926-1977 Mulattató 1832-1833 Múltunk 1989-2010 A Munkaadó 1926-1933, Építőmesterek Lapja - A Munkaadó 1934-1940 Musicalia Danubiana 1982-2010 Muskátli - Magyar Kézimunkaujság / A Magyar Iparművészet háziipari melléklete 1931-1944 Muzárion 1826-1833 Múzeumi és könyvtári értesítő 1907-1918 Muzsika. Zeneművészeti, zenetudományi és zenekritikai folyóirat 1929-1930 Müegyetemi lapok 1876-1878 Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004 Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 1985-1988 Műszaki Kereskedők Lapja 1925-1938 MTA Műszerügyi Szolgálata közleményei - Műszerügyi és méréstechnikai közlemények 1964-2000 Műtárgyvédelem 1970–2013 Művészet 1902-1918 Művészettörténeti Értesítő 1952-2009

Encyclopedias

Newspapers Continuous updates

Emigrant Hungarian Newspapers

Genealogy

First World War

Szépirodalom – Összes művek

Szerzői életművek

Egyedi könyvek

Hungarian Studies