The largest Hungarian database containing scientific journals, encyclopedias, newpapers and series. Completeness is essential, we digitize every year, every volume, every number and we check page by page the documents. Search these millions of pages and browse the entire table of contents for free. Subcription is necessary to see the documents themselves.

10 782 308

pages of scientific and cultural content

Search and browse for free

Document access requires subscription
Log in / Sign up Further information

Series

A, Á

2000 - Magyar nyelvű irodalmi és társadalmi havilap 1989-2014
Acta Agronomica (A MTA Agrártudományi Közleményei) 1950-1995
Acta Alimentaria (An International Journal of Food Science) 1972-1995
Acta Antiqua 1951-1995
Acta Archaeologica 1951-1995
Acta Biochimica et Biophysica 1966-1992
Acta Biologica 1950-1995
Acta Botanica 1954-2000
Acta Chimica 1951-2000
Acta Chirurgica 1960-1999
Acta Ethnographica 1950-1995
Acta Geodaetica 1966-2000
Acta Geologica 1952-2001
Acta Historiae Artium 1953-1998
Acta Historica 1951-1989
Acta Hungarica 1990-2014
Acta Juridica 1959-1996
Acta Linguistica 1951-1996
Acta Litteraria 1957-1991
Acta Mathematica 1950-1995
Acta Medica 1950-1994
Acta Microbiologica 1954-2001
Acta Morphologica 1951-1992
Acta Oeconomica 1966-1995
Acta Orientalia 1950-2000
Acta Paediatrica 1960-1994
Acta Physica 1951-1994
Acta Physiologica 1950-1999
Acta Phytopathologica et Entomologica 1966-2001
Acta Technica 1950-1999
Acta Universitatis Szegediensis - Acta Historiae Litterarum Hungaricarum, 1957-2006
Acta Veterinaria 1951-1998
Acta Zoologica 1954-2002
Adalékok Zemplénvármegye történetéhez 1-23. (1896-1926)
Aetas 1985-2010
Agrártörténeti Szemle 1957–2002
Akadémiai Almanach 1864-2012
Akadémiai Értesítő - Magyar Tudomány, 1840-2013
Akadémiai Közlöny - Akadémiai Értesítő 1952-2004
Akadémiai műhely
Alföld 1950-2015
Alföldi Tanulmányok 1977-2003
Alföldi Társadalom 1990-1994
Alkalmazott Matematikai Lapok 1975-2011
Alkalmazott Nyelvtudomány 2001-2013
Állami zárszámadás 1868-1955
Állattani Közlemények 1902–2012
Általanos Nyelvészeti Tanulmányok 1963-1998
Alveare 1837-1838
Andragógia 1983-1989
Antaeus - A Régészeti Intézet közleményei 1958-2010
Anthropologiai Közlemények 1957-2014
Antropológiai Füzetek / Anthropologia hungarica 1923-1928
Anthropologia Hungarica 1957-1992
Antik Tanulmányok 1955-2004
Archaeologiai Értesítő 1868-2009
Archaeologiai Közlemények 1859-1899
Ars Decorativa 1973-2012
Ars Hungarica 1973-2008
Art Limes 1992-2015
Athenaeum 1892-1947
Athenaeum (Beöthy) 1873-1874
Athenaeum (Schedel) 1837-1843
ATOMKI Közlemények 1959-1987
Aurora - hazai almanach 1822-1837

B

Belügyi Közlöny 1896-1953
Beszédkutatás 1993-2013
Bibliotheca Comeniana 1-18.
Biotech-Info 1985-1992
Biológia 1974-1986
Biológiai közlemények 1954-1973
Bolond Miska 1860-1867
Borászati Lapok 1858-1943
Borsszem Jankó 1868-1936
Botanikai Közlemények 1902–2012
Bölcseleti Folyóirat 1886-1906
Budapest 1946–2014
Budapesti Hiradó 1845-1846
Budapesti Közlöny 1853-1944
Budapesti Statisztikai Közlemények 1871-1943
Budapesti Szemle 1857-1944
Bulletin of the Csoma de Kőrös Symposium 1977-1988

C, Cs

CL et CL - Computational Linguistics and Computer Languages 1963-1982
Corvina 1878-1951
Csillagászati Lapok 1938-1944

D

Danubian historical studies 1987-1988
Diarium 1931-1948
Dokumenta Bartókiana 1964-1981
Doxa - Filozófiai műhely 1984-1990
A Dunánál 2001-2006
Dunántúli Protestáns Lap 1890-1945
Dunántúli református jegyzőkönyvek, névtárak
Dunántúli Tudományos Intézet Közleményei 1969-1984

E, É

Egyetemes Philológiai Közlöny 1877-1948
Egyháztörténeti emlékek a magyarországi hitújítás korából 1-5.
Életképek 1843-1848
Environmental radioactivity in Hungary 1975-1979
Az Eperjesi Egyetem kiadványai
Építés- És Közlekedéstudományi Közlemények 1957-1968
Építés-Építészettudomány 1969-1998
Az Érem 1922-2015
Éremtani lapok 1990-2016
Értekezések a Filozófia és a Társadalmi Tudományok Köréből 1911-1948
Értekezések a nemzetgazdaság és statisztika köréből 1882-1944
Értekezések a nyelv- és széptudományok köréből 1868-1949
Értekezések a társadalmi tudományok köréből 1867-1915
Értekezések a Természettudományok Köréből 1867-1895
Értekezések a történeti tudományok köréből 1867-1947
Értekezések, emlékezések 1982-1999
Ethnographia 1890-2014

F

Felső Magyar Országi Minerva 1825-1836
Figyelmező 1837-1840
Figyelő - Irodalomtörténeti Közlöny 1876-1889
Filológiai Közlöny 1955-2009
Folklór Archívum 1973-1989
Fons 1994-2014, Fons Könyvek 1-4.
Földmívelési Értesítő 1890-1943
Földrajzi Értesítő 1951-2008
Földrajzi Közlemények 1873-2010
Fővárosi Közlöny 1890-2005

G, Gy

Geophysical Observatory Reports 1967-2006
Gazdasági, pénzügyi és tőzsdei kompasz 1925-1948

H

Hadtörténelmi Közlemények 1888-2009
Haematologia 1967-1991
Haladás 1945-1949
Hasznos mulatságok 1817-1840
Hazai ’s Külföldi Tudósítások - Nemzeti Újság 1809-1848
Helikon 1955-2013
Helikoni kedvtöltés 1819-1820
Herkules 1884-1914
Hetilap 1845-1848
Hirnök 1837-1844
Historia Ecclesiastica 2010-2015
Historia 1928-1932
História 1979–2012
Hivatalos Közlöny 1893-1944
Holmi 1989-2014
Hölgyfutár 1849-1864
Honderü 1843-1848
Honművész 1833-1841
Honvédségi Közlöny 1894-1948
Honvédségi Szemle 1952-2013
Huszadik Század 1900-1949

I, Í

Igazságügyi közlöny 1892-1948
Index Ethnographicus 1956-1965
Info-Társadalomtudomány 1987-2002
Iparrégészeti és archeometriai tájékoztató 1983-1998
Irodalmi Szemle 1958-2014
Irodalomtörténet 1912-2010
Izotóptechnika - Diagnosztika 1958-1994

J

JelKép 1980-2011
Jogtudományi Közlöny 1866-1989

K

Kakas Márton 1895-1914
Kapu 1988-2015
Kataszteri Közlöny 1892-1918
Katolikus Szemle 1887-1990
Katona: Historia Critica Regum Hungariae
Képes Sport 1940-1989
Keresztény Magvető 1861-2010
A Kert 1895-1919
Kertészet 1927-1944
Kertészeti Lapok 1886-1933
Kertészeti Szemle 1929-1944
Kémiai Közlemények 1951-1996
Királyi Közjegyzők Közlönye 1895-1944, Közjegyzők Közlönye 1997-2015
A Királyi Magyar Természettudományi Társulat évkönyvei 1841-1859
A Kisfaludy-Társaság évlapjai 1836-1940
Kormányjelentés és statisztikai évkönyv 1898-1941
Korunk 1957-2014
Koszorú - Szépliteraturiai ajándék a Tudományos gyűjteményhez 1828-1840
Közgazdasági és statisztikai évkönyv 1887-1895
Közgazdasági Szemle 1877-2009
Közhasznú honi vezér kalendárium 1843
Központi Értesítő 1876-1947
Köztelek 1891-1944
Kritika 1963-1971
Külgazdaság 1957-2011
Külügyi Szemle 1973-2014

L

Labdarúgás 1958-1988
Látó 1990-2014
Levéltári Közlemények 1923-2015
Levéltári Szemle 1951-2015
Limes - Tudományos szemle 1988-2012
Literarische Berichte aus Ungarn 1877-1880
Literatura 1975-2013
Ludas Matyi 1945-1982

M

Magyar almanak 1794-1796
A Magyar Biológiai Kutatóintézet jelentése (Tihany) 1928-1943
Magyar Chemiai Folyóirat 1895-1948
Magyar egyháztörténeti vázlatok 1989-2012
Magyar emléklapok 1848-1850
Magyar Figyelő 1911-1918
Magyar Filozófiai Szemle 1957-2010
Magyar Fizikai Folyóirat 1953-1989
Magyar Fonetikai Füzetek 1978-1992
Magyar Gazdaságtörténelmi Szemle 1894-1906
Magyar Iparművészet 1897-1944
Magyar Katonai Közlöny 1908-1930
Magyar Katonai Szemle 1931-1944
Magyar könyv-ház 1783-1804
Magyar Könyvszemle 1876-2006
Magyar Kultúra 1913-1944
Magyar Lettre Internationale 1991-2016
Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye 1867-1944
Magyar Művészet 1925-1949
Magyar Nyelv 1905-2010
Magyar nyelvészet 1856-1861
Magyar Nyelvőr 1872-2009
Magyar Pályázatok / Magyar Építőművészet 1903-1917 A Magyar Pathologusok Társasága nagygyűlései 1932-1943
Magyar Pedagógia 1892-2010
Magyar Pszichológiai Szemle 1928-1999
A Magyar Sebésztársaság munkálatai 1907-1942
Magyar Sion 1863-1904
Magyar Szemle 1927-1944
A Magyar Természettudományi Múzeum évkönyve 1903-2010
Magyar Történelmi Tár 1855-1934
Magyar Történeti Életrajzok 1-58. kötet
Magyar tudományos értekező 1862
A Magyar Tudós Társaság / A Magyar Tudományos Akadémia Évkönyvei 1831-1889
Magyar Zsidó Szemle 1884-2010
Magyarországot illető Országos Kormánylap 1850-1859
Magyarosan 1932-1949
Matematikai és természettudományi értesítő 1882-1943
Mathematikai és physikai lapok 1892-1943
Mathematikai és természettudományi Közlemények 1861-1944
Mathematische und Naturwissenschaftliche Berichte aus Ungarn 1882-1931
Mindenes gyűjtemény 1789-1792
Mikológiai Közlemények 1963-2013
Mikroszeizmikus Jelentés 1967-1977
Miskolci Akadémiai Bizottság közleményei 1981-1998
Monumenta Hungariae Historica I. Diplomataria-Okmánytárak
Monumenta Hungariae Historica II. Scriptores-Írók
Monumenta Hungariae Historica III. Comitalia-Országgyűlési Emlékek
Monumenta Hungariae Historica IV. Acta Extera-Diplomáciai emlékek
Az MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei 1952-1982
Az MTA Alkalmazott Matematikai Intézetének Közleményei 1952-1954
Az MTA Biológiai És Agrártudományi Osztálya Agrártudományi Alosztályának Közleményei 1951-1952
Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 1952-1982
Az MTA Elhunyt Tagjai Fölött Tartott Emlékbeszédek 1882-1947
Az MTA Filozófiai És Történettudományok Osztályának Közleményei 1950-1981
Az MTA Föld- És Bányászati Tudományok Osztályának Közleményei 1967-1982
Az MTA Gazdaság- És Jogtudományi Osztályának Közleményei 1966-1982
Az MTA Ipargazdaságtani Kutató Csoportjának Közleményei 1961-1968
Az MTA Közgazdaságtudományi Intézetének Évkönyve 1957-1964
MTA Központi Kémiai Kutató Intézetének közleményei 1958-1966
Az MTA Matematikai És Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei 1951-1977
Az MTA Matematikai Kutató Intézetének Közleményei 1956-1964
Az MTA Műszaki Tudományok Osztályának Közleményei 1951-1982
Az MTA Nyelvtudományi Intézet Közleményei 1950-1965
Az MTA Nyelv- és Irodalomtudományok Osztályának Közleményei 1951-1982
Az MTA Orvosi Tudományok Osztályának Közleményei 1950-1982
MTA Tagajánlások 1882-1949
Az MTA Tihanyi Biológiai Kutatóintézetének évkönyve 1926-1977
Mulattató 1832-1833
Múltunk 1989-2010
Musicalia Danubiana 1982-2010
Muzárion 1826-1833
Múzeumi és könyvtári értesítő 1907-1918
Műemlékvédelmi Szemle 1991-2004
Műhelymunkák a nyelvészet és társtudományai köréből 1985-1988
MTA Műszerügyi Szolgálata közleményei - Műszerügyi és méréstechnikai közlemények 1964-2000
Műtárgyvédelem 1970–2013
Művészet 1902-1918
Művészettörténeti Értesítő 1952-2009

N, Ny

Nappali ház - művészeti és irodalmi szemle 1989-1999
Nefelejts almanach 1832-1834
Nemzeti Kalendáriom 1850-1868
Népi Kultúra Népi Társadalom - A Néprajzi Kutatóintézet Évkönyve 1968-2003
Néprajzi Értesítő 1900-2008
Néptanítók Lapja 1868-1944
Neurobiology 1993-2001
Nevelési emléklapok 1847-1848
Neveléstudományi közlemények 1974-1978
Nouvelle Revue de Hongrie 1932-1944
Nouvelles études Hongroises 1966-1979
Numizmatikai Közlöny 1902-2012
A Magyar Numizmatikai Társulat évkönyve 1970-1982
Numizmatikai kiadványok
Nyelvtudomány 1906-1919
Nyelvtudományi Közlemények 1862-2008

O, Ö

Őrangyal 1843-1848

P

Pannonhalmi Füzetek 1928-2004
Pannonhalmi Szemle 1926-1944
Parnaszszusi időtöltések
Pénzügyi Közlöny 1874-1948
Posta és Távirda Rendeletek Tára 1867-1948
Problems of control and information theory 1972-1991
Proceedings of the Microbiological Research Group of the Hungarian Academy of Sciences 1966-1970
Prognosztika 1969-1987
Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1842-1919
Protestáns Szemle 1889-1944
Pszichológia 1981-2007
Pszichológiai tanulmányok 1958-1986
Publications of Debrecen Heliophysical Observatory of the Hungarian Academy of Sciences 1964-1987

R

Rajzolatok 1835-1839
Reform 1848
Regnum - Egyháztörténeti évkönyv 1936-1946
Religio 1841-1930
Review of historical demography 1971-1998
Revue de Hongrie 1908-1931

S, Sz

A Sajtó 1927-1947, A Sajtó Könyvtára 1-20.
Sárospataki Füzetek 1857-1905
Sárospataki Református Lapok 1882-1948
Sas 1831-1833
Sokféle. Időszakosan megjelenő tudományos és ismeretterjesztő szemle1791-1808
Sportvilág 1894-1913
Statisztikai Közlemények 1861-1864
Statisztikai és Nemzetgazdasági Közlemények 1865-1872
Stella 1926-1931
Struktúrák Szervezetek Startégiák - Ipargazdasági Szemle 1971-1995
Studia Scientiarium Mathematicarum Hungarica 1966-1999
Studia Slavica 1955-1995
Symposia biologica Hungarica 1960-1991
Századok 1867-2014
Századunk (Orosz József szerk.) 1832-1833
Századunk 1838-1845
Széphalom 1986-2016
Szinműtár 1839-1843
Szociálpolitikai értesitő 1983-1995
Szociológia 1972-1990
Szociológiai Szemle 1991-2000
SZTAKI Közlemények 1966-1988
SZTAKI Tanulmányok 1973-1988

T

Tanulmányok a neveléstudomány köréből 1958-1984
Társadalmi Szemle 1931-1998
Társadalomkutatás 1983-1999
Társadalomtudományi Közlemények 1972-1991
Társalkodó 1832-1848
A Tenger 1911-1944
Tér és Forma 1928-1948
Természettudományi Közlöny 1869-1944
Természetvédelmi Közlemények 1991-2008
Thalassa 1990-2010
Történelmi Szemle 1912-2010
Tudományos Gyűjtemény 1817-1841
Tudománytár 1834-1844
Turisták Lapja 1889-1944

U, Ú

Új Magyar Muzeum 1850-1860
Új Magyar Szemle 1900, 1920-1921
Ungarische Jahrbücher 1921-1943
Ungarische Revue 1881-1895
Ungarische Rundschau für Historische und Soziale Wissenschaften 1912-1917
Uránia 1828-1833

V

Vadász és Versenylap 1857-1919
Vadász Lap 1879-1920
Városi Szemle 1908-1948
Vasuti és Közlekedési Közlöny 1871-1941
Világ 1842-1844
Világtörténet 1979-2013
Vízügyi Közlemények 1879-2005

Y, Z

Yearbook - KFKI 1971-1991
Zenetudományi Dolgozatok 1979-2009

Encyclopedias

Czuczor-Fogarasi: A magyar nyelv szótára
Egyetemes Magyar Encyclopaedia
Magyar életrajzi lexikon
Magyar néprajzi lexikon
A magyar nyelvujítás szótára
Magyar Lexikon
Magyar tájszótár
Magyar nyelvtörténeti szótár
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára
Mesterségek szótára
Művészeti Lexikon
Paedagogiai encyclopaedia (töredék)
A Pallas nagy lexikona
Pedagógiai Lexikon
A Pesti Hirlap Lexikona
Petrik Géza: Magyarország bibliographiája 1712-1860
Polgári Lexicon
Révai nagy lexikona
Szinnyei: Magyar írók élete és munkái
Társadalmi Lexikon
Tolnai Új Világlexikona
Új Lexikon 1-6. (1936)
Világirodalmi lexikon

Newspapers Continuous updates

8 Órai Ujság 1918-1938
Budapesti Hírlap 1887-1939
Az Est 1914-1939
Fővárosi Lapok 1865-1901
A Hét 1957-1996
Jelenkor 1832-1848
Kossuth Hirlapja 1848
Népszabadság 1945-2015
Népszava 1873-2016
Pesti Hírlap 1841-1944
Pesti Napló 1852-1939
Színházi Élet - Színházi Hét 1910-1938
Szózat 1922-1925
Tolnai Világlapja 1901-1944
Az Ujság 1918-1925, Ujság 1925-1939
Uj Idők 1894-1949
Vasárnapi Ujság 1854-1921
Világ 1918-1948

Genealogy

Áldásy Antal: A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárának címjegyzéke II. Címereslevelek 1200-1909
Borovszky: Magyarország vármegyéi és városai
Budapesti cím- és lakjegyzék 1873–1928
Budapesti Telefonkönyvek 1906–1950
Családtörténeti Értesítő 1899-1901
Genealógiai Füzetek 1903-1914
Honismeret 1972-2012
Kempelen Béla: Magyar nemes családok
Magyar Családtörténeti Szemle 1935-1944
Nagy Iván: Magyarország családai
Magyarország tiszti cím- és névtára 1873-1944
Magyarország történeti helységnévtára
Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben
Siebmacher's grosses und allgemeines Wappenbuch
Turul 1883-2013

Önálló kötetek

Általános családtörténet
Egyes családok
Megyei családok
Heraldika, numizmatika
Megyei monográfiák
Városi monográfiák
Névtárak, archontológia
Egyházi névtárak
A magyar nemzetségek a XIV. század közepéig

First World War

A világháború története 1914-1918 (Tolnai)
A világháború 1914-1918 (Hadtörténelmi Levéltár)
A világháború amilyennek én láttam (József főherceg)
A Világháború képes krónikája
A világháboru okiratai
Magyarország az első világháborúban - Lexikon A–Zs
Monográfiák
Alakulattörténetek (Ezredalbumok)

MTA könyvsorozatok

Az Akadémia filozófiai könyvtára
Ál-shakespearei drámák
Balkán-kutatások
Codices Hungarici
Commentarii exegetici ad Scriptores Graecos et Romanos
Editiones criticae scriptorum Graecorum et Romanorum
Előadások Kőrösi Csoma Sándor emlékezetére
Görög és latin remekírók
Magyarországi német nyelvjárások
Magyarországi tanulók külföldön
Magyar történeti szinműtár
MTA Jogtudományi Bizottság kiadványai
A MTA Könyvkiadó Vállalata
Nyelvemléktár
Régi magyar költők tára
Régi magyar könyvtár
A Római Magyar Történeti Intézet kiadványai
Sorozaton kívüli kötetek

Orvosi könyvek

A Magyar Orvosi Könyvkiadó Társulat Könyvtára 1864-1948

Jogi könyvek

Jogi könyvtár (Ízelítő)

Hungarian Studies

Berliner Beiträge zur Hungarologie 1986-2004
Cahiers d'etudes Hongroises (et Finlandaises) 1989-2012
Hungarian Studies 1985-2013
Hungarian Studies Review 1974-2008
Hungarológia 1993-2000
Hungarológiai Értesítő 1979-2000
Hungarológiai Füzetek 1970
Hungarológiai Hírlevél 1989-1991
Hungarológiai Ismerettár 1989-1991
Hungarológiai Kongresszusok 1985-2012
Hungarológiai Közlemények 1971-2011
A hungarológia oktatása 1987-1988
Hungarologische Beiträge 1993-2006
Intézeti Szemle 1973-2001
Magyar lektori konferenciák 1969-1985
Officina Hungarica 1993-2001
Studi Finno-Ugrici 1995-2005
Ungarn-Jahrbuch 1969-2001