Az MTA Biológiai Tudományok Osztályának Közleményei 1952-1982

...

A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának (1957 és 1962 között Biológiai Csoportjának) Közleményei a mai értelemben szorosan vett biológia tudománya mellett két fontos határterület – az agrár- és az orvostudomány – kérdéseivel is foglalkoztak.A kiterjedt tudományterület felöleli a mikrobiológiától az állatkertig, a növénytársulások leírásától az agyi funkciók mechanizmusának kísérletes vizsgálatáig, a leíró morphológiától a biometriáig az egész elméleti biológiát.Az Osztály által gondozott, és a Közleményekben publikált tudományágak és szakterületek a következők: antropológia, biofizika, biokémiai és molekuláris biológia, bioinformatika, botanika, elméleti biológia, etológia, evolúcióbiológia, genetika, hidrobiológia, immunológia, környezet és egészség, mikrobiológia, neurobiológia, növényélettan, ökológia, sejt- és fejlődésbiológia, természetvédelem és konzervációbiológia, valamint zoológia.Az évek során olyan jeles tudósok voltak a szerkesztői, mint Rapaics Rajmund, Haranghy László, Zólyomi Bálint, Straub F. Brunó, Szentágothai János, Balogh János, Tigyi József.

Contents 13,053 pages