Párttörténeti Közlemények 1955-1988

...

Mint a Magyar Munkásmozgalmi Intézet értesítője, kéziratként indult 1955-ben. Az évnegyedes folyóirat 1956-tól jelent meg Párttörténeti közlemények címmel.

„Mi a feladata a Magyar Munkásmozgalmi Intézet negyedévenként megjelenő Értesítőjének?

Mindenekelőtt rendszeresen be akarunk számolni a munkásmozgalom történetét kutató munka helyzetéről, eredményeiről, egyes kérdéseiről. A sajtóban és a folyóiratokban már eddig is több, a magyar munkásmozgalom történetével foglalkozó tanulmány és cikk jelent meg. Az a véleményünk, hogy ezeken kivül szükség van egyes fontos - bár az olvasók szükebb körét érdeklő - előadások, esetleg tanulmányok vagy tanulmányrészletek, munkásmozgalmi visszaemlékezések, szerkesztőségi viták, könyvismertetések közlésére is. Azt szeretnénk, ha az Értesítő hasábjain egyes kérdésekről, a közölt cikkekről, dokumentumokról, Intézetünk munkájáról olvasóink hozzászólása nyomán értékes viták bontakoznának ki. Ez jelentősen elősegítené a munkásmozgalom történetének feltárását és kidolgozását. Értesitőnkben olyan dokumentumokat, olyan visszaemlékezéseket közlünk, amelyek eddig még nem kerültek nyilvánosságra. Nemcsak a Magyar Munkásmozgalmi Intézet munkájának egyes kérdéseiről fogunk beszámolni, hanem ismertetni akarjuk a Szovjetunióban és a népi demokratikus országokban, valamint a kapitalista országokban folyó munkásmozgalom-történeti kutatások eredményeit is. Bibliográfiai rovatunkban rendszeresen közöljük a külföldi sajtóban megjelent, magyar munkásmozgalomra vonatkozó könyv- és tanulmány ismertetéseket, a magyar munkásmozgalom történetére vonatkozó könyvek bibliográfiáját, könyvtárunk folyóirat-repertóriumát. Számot adunk könyvtárunk új szerzeményeiről is. Mindez - véleményünk szerint - elő fogja segíteni a munkásmozgalom történetével foglalkozó kutatók munkáját.”

A folyóirat a szorosabb értelemben vett párttörténeti témákon kívül felölelte a teljes magyar munkásmozgalom-történetet, a vele kapcsolatba került demokratikus mozgalmak múltját, a nemzetközi munkásmozgalom fő vonulatait, a magyar szocialista társadalmi rendszer történetét, elmélettörténeti-eszmetörténeti és módszertani témákat. A folytonos korszerűségre, a megújulásra, a módosuló olvasói igények kielégítésére való törekvés a hangsúlyok fokozatos eltolódását hozta. A tematikai arányok változtatása egyértelműen a történettudományban akkoriban még vitatott, vagy kevéssé feltárt területeket célozta meg: elsősorban az elmúlt évtizedek magyar történelme, s ezen belül is az 1956-ot követő korszak kutatási eredményeinek publikálása, továbbá olyan nemzetközi témájú írások, melyek aktualitásuk miatt is elsőrendű fontosságúak voltak az akkori olvasók számára. A fokozatos tematikus átalakulás következtében 1988 után indokolt volt a lap nevének tartalomhoz való igazítása, így 1989-től - továbbra is az MSZMP Központi Bizottsága Párttörténeti Intézetének folyóirataként, fejlécében a „Világ proletárjai, egyesüljetek!” jelszóval - Múltunk címmel élt tovább.

Contents 32,948 pages

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989

1950-1959 1960-1969 1970-1979 1980-1989