Szinműtár 1839-1843

...

A Szinműtár 1839 és 1843 között jelent meg Budán. Kiadója Nagy Ignác volt, aki a sorozat mottójául a következő idézetet választotta:„Egyesüljünk, haladjunk és merjünk cselekedni az állhatatosság békés zászlaja alatt.”A 4 kötet 56 füzetében 56 színmű jelent meg, köztük Nagy Ignác számos műfordításával és egy saját szerzeményű vígjátékkal. Nagy Ignác író, újságíró, lapszerkesztő, költő, zenekritikus, a Kisfaludy Társaság tagja, az MTA levelező tagja és a Nemzeti Színház drámabiráló választmányának tagja is volt. Szépírói és műfordítói tevékenysége mellett nagy jelentőséggel bírnak az általa szerkesztett irodalmi lapok és könyvsorozatok.Az alábbí színdarabokat találjuk a gyűjteményben: Hugo Viktor: Ruy Blas (Nagy Ignác); Gaal József: Peleskei nótárius; Kuthy Lajos: Fehér és fekete; Nagy Ignác: Egyesüljünk; Szigligeti: Romilda; Gutzkow Károly: Savage Richard (Lukács Lajos); Kuthy Lajos: I. Károly és udvara; Gaal József: Pazar fösvények; Scribe: Pártfogolás (Erdélyi); Garay János: Bátori Erzsébet; Katona József: Bánk bán; Amália szász királyi hercegnő: A növendék (Nagy Ignác) • Bulwer: Születésjog (Nagy Ignác); Eördegh István: Corday Charlotte; Bon: Semmi roszat (Császár Ferenc); Dinaux és Legouvé: Lignerolles Luiza (Tompa Imre); Hugo Viktor: Szív és trón (Nagy Ignác); Szigligeti: Cillei Fridrik; Parisi adós (Szemere Pál); Kénytelen király (Tóth Lőrinc); Csató Pál: Megházasodtam! ; Gaal József: Két Júlia; Scribe: Fiatal keresztanya (Jakab István); Scribe: Egy pohár viz (Nagy Ignác); Schiller: Ármány és szerelem (Szenvey); Vachot Imre: Zách nemzetség; S. Pellico: Morus Tamás (Nagy Ignác) • Scribe: Nemes és polgár (a selyemárus) (Dobrosy); Eördegh István: Nő és királyné; Szigligeti: Korona és kard; Kovách László: Anya és vetélytárs; Dumas: Darlington Richard (Fekete S.); Scribe: Lánc (Nagy Ignác és Vajda Péter); Raupach: A fricska (Kazincy Gábor); Scribe és Varner: Kaland (Lukács Lajos); Toepfer: Hagyjatok olvasnom (Nagy Ignác); Kovács Pál: A művész álma; Delavigne: Népszerűség (—rt—); Steigentesch báró: Szív és ész (Kazincy Gábor); Schiller: Haramiák (Schedel F.); Toepfer: Falusi egyszerűség (Nagy Ignác); Pyat és Sue: Matild (Irinyi József); Dumas Sándor: Lorenzino (Egressy Benjámin) • Gaal József: Szvatopluk; Müllner Adolf: A meghittek (Kazincy Gábor); Bayard és Vanderburch: A párisi naplopó (Nagy Ignác); Mallefille Felicián: A puritán család (Egressy Benjámin); Scribe: A rágalom (Tóth Lőrinc); Arago és Vermond: Az ördög naplója (Egressy Benjámin); Schiller Fridrik: Fiesko (Nagy Ignác); Shakspeare és Deinhardstein: Viola (Fekete Soma); Halm Fridrih: Griseldis (Fáncsy Lajos); Bayard és Theaulon: Agg színész és lyánya (Nagy Ignác); Don Calderon de la Barca: A zalameai bíró (Gaal József); Scribe: A nagyravágyók (Remellay Gusztáv); Schneider L.: Az ikrek (Nagy Ignác)

Contents 1,273 pages