Search returned 1,307 of 3,243 titles. (Show all)

Iskolai értesítők, Budapest - Magyarországi Németek Szövetsége Bleyer Jakab-Gimnáziuma 1940-1943
Iskolai értesítők, Budapest - Magyar Új Iskola Egyesület nyilvános jogú leánygimnázium 1929-1948
Iskolai értesítők, Budapest - Magyar Zeneiskola 1889-1916
Iskolai értesítők, Budapest - Magy. kir. állami Erzsébet nőiskola 1877-1964
Iskolai értesítők, Budapest - Magy. kir. állami felsőbb leányiskola és leánygimnázium 1877-1948
Iskolai értesítők, Budapest - Nagypénteki Református Társaság Books
Iskolai értesítők, Budapest - Naschitz-féle Nyilvános Felsőbb Leányiskola 1899-1905
Iskolai értesítők, Budapest - Országos Izr. Tanítóképző-intézet 1867-1948
Iskolai értesítők, Budapest - Országos Magyar Királyi Iparművészeti Iskola 1886-1934
Iskolai értesítők, Budapest - Országos Nőképző Egyesület Veres Pálné leánygimnáziuma 1896-1946
Iskolai értesítők, Budapest - Országos Nőképző-egyesület Veres Pálné leányiskolája 1878-1914
Iskolai értesítők, Budapest - Pauli Szent Vincéről nevezett Szent Lujza Intézet 1906-1947
Iskolai értesítők, Budapest - Pestbudai Hangászegyesületi Zenede 1840-1855
Iskolai értesítők, Budapest - Pesti izraelita hitközség gimnáziuma 1919-1946
Iskolai értesítők, Budapest - Pesti Királyi Elemi Főtanoda 1791-1850
Iskolai értesítők, Budapest - Redemptorisszák Szt. Margit tanítónőképző-intézet 1932-1939
Iskolai értesítők, Budapest - Református Egyház Skót elemi és polgári leányiskola 1907-1943
Iskolai értesítők, Budapest - Református főgimnázium 1871-1943
Iskolai értesítők, Budapest - Soproni Szent Orsolya-rend Tanítónőképző-intézete és Leányiskolája 1932-1939
Iskolai értesítők, Budapest - Szabad Királyi Pest Városi Fő- 1850-1857
Iskolai értesítők, Budapest - Szállodás és Vendéglős Szakirányú Iparostanonciskola 1902-1946
Iskolai értesítők, Budapest - Szász-féle Nyilvános Elemi Leány- és Fiúiskola 1902-1915
Iskolai értesítők, Budapest - Szekeres Margit felső leányiskola 1921-1926
Iskolai értesítők, Budapest - Szekeres Margit leánygimnázium 1927-1939
Iskolai értesítők, Budapest - Székesfővárosi Községi Polgári Fiú- és Leányiskolák 1911-1913
Iskolai értesítők, Budapest - Székesfővárosi Zenetanfolyamok 1913-1913
Iskolai értesítők, Budapest - Szent Benedek Gimnázium 1923-1947
Iskolai értesítők, Budapest - Szent Orsolya-rendi Szent Angéla leánygimnázium 1922-1946
Iskolai értesítők, Budapest - Szent-Szív-Intézet Elemi és Polgári Iskolája 1898-1905
Iskolai értesítők, Budapest - Szent Szív szerzetesnők VIII. kerületi katolikus leánygimnáziuma 1914-1948
Iskolai értesítők, Budapest - Szent Szív Társaság Nyelvmesternőképzője 1940-1943
Iskolai értesítők, Budapest - Szent Szív Társaság Philippineum Leánygimnáziuma 1936-1943
Iskolai értesítők, Budapest - Szt. József fiúnevelő-intézet róm. kat. polgári fiúiskola 1926-1943
Iskolai értesítők, Budapest - Szt. Vincéről nevezett irgalmas nővérek Ranolder-intézete 1896-1943
Iskolai értesítők, Budapest - Szünidei Gyermektelep-egyesület 1884-1910
Iskolai értesítők, Budapest - Újpesti Magyar Királyi Állami Textilipari Szakiskola 1930-1946
Iskolai értesítők, Budapest - Vakok Országos Királyi Nevelő- és Tanintézete 1895-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Bezerédi-utcai Elemi Fiú- és Leány-iskola 1904-1904
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Bezerédy-utcai Bőripari Szakirányú Fiú Iparostanonciskola 1936-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Csobánc-utcai Villanyszerelő Szakirányú Fiú Iparostanonciskola 1939-1940
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Csobánc-utcai Villanyszerelő Szakirányú Fiú Iparostanonciskola 1942-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Dugonics-utcai Fémipari Szakirányú Községi Iparostanonc Fiúiskola 1942-1947
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Dugonics-utcai Községi Polgári Leányiskola 1928-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Homok-utcai Községi Polgári Fiúiskola 1908-1943
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Jázmin-utcai Községi Polgári Leányiskola 1926-1940
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi községi főreáliskola 1871-1946
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi magy. kir. állami Zrínyi Miklós gimnázium 1895-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Német-utcai Építőipari Szakirányú Fiú 1939-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Német-utcai Községi Polgári Fiúiskola 1895-1943
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi női felső kereskedelmi iskola 1916-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Práter-utcai Községi Polgári Fiúiskola 1905-1931
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Práter-utcai Községi Polgári Leányiskola 1881-1946
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Rökk Szilárd-utcai Községi Polgári Leányiskola 1928-1931
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Szentkirályi-utcai Műszerész Szakirányú Fiú Iparostanonciskola 1932-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VIII.kerületi Tisza Kálmán-téri Községi Polgári Leányiskola 1895-1947
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Üllői-úti Községi Polgári Fiúiskola 1928-1931
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Zeneconservatorium 1905-1913
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. kerületi Zrínyi Ilona Leánygimnázium 1917-1946
Iskolai értesítők, Budapest - VIII. ker. Vas-utcai felső kereskedelmi iskola 1908-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VII. ker. Aréna-úti polgári leány és nőipariskola 1900-1946
Iskolai értesítők, Budapest - VII. ker. Dohány-utcai polgári leányiskola 1880-1943
Iskolai értesítők, Budapest - VII. ker. Hernád-utcai polgári fiúiskola 1908-1943
Iskolai értesítők, Budapest - VII. ker. Nagydiófa-utcai polgári fiúiskola 1902-1930
Iskolai értesítők, Budapest - VII. ker. Nyár-utcai fiú iparostanonciskola 1928-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VII. ker. tanítónőképző-intézet 1907-1946
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi állami felső kereskedelmi iskola 1907-1938
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Dohány-utcai Kozmetikus- és Fodrász Szakirányú Leány Iparostanonciskola 1936-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Dohány-utcai Lakatos 1935-1944
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Hernád-utcai Bronzműves Szakirányú Fiú Iparostanonciskola 1936-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Hernád-utcai Női Szabószakirányú Leány Iparostanonciskola 1937-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi István-úti magy. kir. állami Szent István főgimnázium 1902-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Kertész-utca községi négyévfolyamú fiú felső kereskedelmi iskola 1916-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Magyar Királyi Állami Kazinczy Ferenc Főgimnázium 1919-1922
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Magyar Királyi Állami Kőrösi Csoma Sándor Főreáliskola 1919-1922
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Magyar Királyi Állami Óvónőképző Intézet 1921-1943
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi magy. kir. állami gimnázium 1881-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Nagyatádi Szabó-utcai Férfiszabó Szakirányú Fiú Iparostanonciskola 1936-1942
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Peterdy-utcai Községi Polgári Leányiskola 1928-1934
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Peterdy-utcai Községi Polgári Leányiskola 1904-1909
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Rottenbiller-utcai Községi Polgári Fiúiskola 1930-1945
Iskolai értesítők, Budapest - VII. kerületi Rottenbiller-utcai Községi Polgári Fiúiskola 1904-1909
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. Bajza-utcai polgári leányiskola 1928-1946
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. Felsőerdősor-utcai polgári leányiskola 1888-1940
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. községi felső kereskedelmi iskola 1895-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. községi polgári fiúiskola 1870-1943
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. Lovag-utcai polgári leányiskola 1906-1943
Iskolai értesítők, Budapest - VI. kerületi állami főreáliskola 1890-1948
Iskolai értesítők, Budapest - VI. kerületi Érsek-utcai Faipari Szakirányú Iparostanonciskola 1936-1944
Iskolai értesítők, Budapest - VI. kerületi magy. kir. állami főgimnázium 1911-1921
Iskolai értesítők, Budapest - VI. kerületi Szinyei Merse-utcai Autószerelő Szakirányú Fiú Iparostanonciskola 1937-1944
Iskolai értesítők, Budapest - VI. kerületi Szondy-utcai Géplakatos Fiú-Iparostanonciskola 1935-1947
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. Üteg-utcai polgári leányiskola 1928-1945
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. Váci-úti polgári fiúiskola 1928-1946
Iskolai értesítők, Budapest - VI. ker. Váci-úti polgári leányiskola 1928-1943
Iskolai értesítők, Budapest - V. ker. községi Ráskai Lea leánygimnázium 1918-1946
Iskolai értesítők, Budapest - V. ker. Szemere utcai polgári leányiskola 1876-1946
Iskolai értesítők, Budapest - V. kerületi Állami Szendrey Júlia Kereskedelmi Leányközépiskola 1946-1948
Iskolai értesítők, Budapest - V. kerületi Honvéd-utcai Cukrász Szakirányú Községi Fiú Iparostanonciskola 1936-1942
Iskolai értesítők, Budapest - V. kerületi magy. kir. állami Berzsenyi főgimnázium 1859-1948
Iskolai értesítők, Budapest - V. kerületi magy. kir. állami Bólyai főreáliskola 1872-1940

KBART: Books, Journals