ACTA LINGUISTICA TOM. 26 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1976)

1976 / 1-2. sz.

ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE S CI EN TI ARUM HUNGARICAE ADIUVANTIBUS K. BOLLA, P. KIRÁLY, GY. LAKÓ, fD. PAIS, L. PAPP, GY. SZÉPE, L. TAMÁS, ZS. TELEGDI MODERANTE С. J. HUTTERER REDIGIT J. NÉMETH TOMUS XXVI FASCICULUS 1 — 2 m AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1976 ACTA LINGUIST. HUNG.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents