ACTA LINGUISTICA TOM. 37 (A MTA NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEI, 1987)

1987 / 1-4. sz.

ACTA LINGUISTICA ACADEMIAE SCIENTIARUM H UN G ARI CAE A DIU VA N TI В U S L. BENKŐ, К. BOLLA, M. HUTTERER, S. IMRE, GY. LAKÓ, К. RADICS, S. ROT, GY. SZÉPE, ZS. TELEGDI REDIGUNT J. HERMAN ET F. KIEFER TOMUS XXXVII FASCICULI : AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 1987 ACTA LINGUIST. HUNG.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents