AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 6. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1955)

1955 / 1-2. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelennek meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként általában egy kötet jelenik meg 20—30 ív terjedelemben. Kéziratok a következő címre küldendők : Magyar Tudományos Akadémia IV. Osztályának Közleményei Budapest, V., Széchenyi-rkp. 3. sz. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet. A közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest, V., Alkotmány u. 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 04-878-111-46), külföldi megrendelések a »Kultúra« Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Sztálin út 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám : 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztálya az alábbi idegen­nyelvű folyóiratokat adja ki : Acta Agronomica. Szerkeztőség : Budapest, V., Széchenyi-rkp. 3. sz. Acta Botanica. Szerkesztőség : Budapest, V., Széchenyi-rkp. 3. sz. Acta Veterinaria. Szerkesztőség : Budapest, VII., Rottenbiller u. 23. Acta Zoologien. Szerkesztőség : Budapest, V., Széchenyi-rkp. 3. sz.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents