AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 13. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1957)

1958 / 1-2. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI BEREND JÓZSEF, CSUKÁS ZOLTÁN, ERDEI FERENC, ERDEI JÁNOS, MÓCSY JÁNOS, SURÁNYI JÁNOS és UBRIZSY GÁBOR közreműködésével SZERKESZTI SOMOS ANDRÁS XIII. KÖTET 1-2. SZÁM 19 5 7 IV. OSZT. KÖZL.

Next

/
Thumbnails
Contents