AGRÁRTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK 16. KÖTET (A MTA Agrártudományok Osztályának Közleményei, 1959)

1959 / 1. sz.

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA AGRÁRTUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztályának Közleményei változó terjedelmű füzetekben jelenik meg. Négy füzet alkot egy kötetet. Évenként álta­lában egy kötet jelenik meg 20—30 ív terjedelemben. Magyar Tudományos Akadémia IV. Osztályának Közleményei Budapest V., Széchenyi rkp. 3. sz. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. Minden szerzőt 100 különlenyomat és nyomtatott ívenként 400 forint tiszteletdíj illet. A Közlemények előfizetési ára kötetenként belföldi címre 40 forint, külföldi címre 60 forint. Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó (Budapest V., Alkotmány u. 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 05-915-111-44), külföldi megrendelések a „Kultúra" Könyv és Hírlap Külkereskedelmi Vállalat (Budapest, VI., Népköztársaság útja 21. — Magyar Nemzeti Bank egyszámlaszám: 43-790-057-181) útján eszközölhetők. A Magyar Tudományos Akadémia IV. Agrártudományok Osztálya az alábbi idegen nyelvű folyóiratot adja ki : Acta Agronomica. Szerkesztőség: Budapest V., Széchenyi rkp. 3. sz.

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents