ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK 10. KÖTET (A MTA Matematikai és Fizikai Tudományok Osztályának Közleményei, 1985)

1985 / 1-2. sz.

ALKALMAZOTT MATEMATIKAI LAPOK A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA MATEMATIKAI ÉS FIZIKAI TUDOMÁNYOK OSZTÁLYÁNAK KÖZLEMÉNYEI FŐSZERKESZTŐ PRÉKOPA ANDRÁS FŐSZERKESZTŐ-HELYETTES ARATÓ MÁTYÁS A SZERKESZTŐ BIZOTTSÁG TAGJAI BENCZÚR ANDRÁS, CSISZÁR IMRE, FARKAS MIKLÓS, GYIRES BÉLA, HATVANI LÁSZLÓ, HEPPES ALADÁR, KÁTAI IMRE, KIS OTTÓ, SARKADI KÁROLY, TANDORI KÁROLY, VARGA LÁSZLÓ, SZÁNTAI TAMÁS (technikai szerkesztő) MUNKATÁRSAK BAJCSAY PÁL, BALLA KATALIN, BÉKÉSSY ANDRÁS, CSÁKI PÉTER, CSIRIK JÁNOS, DEMETROVICS JÁNOS, DÉNES JÓZSEF, DÖMÖLKI BÁLINT, ELBERT ÁRPÁD, FORGÓ FERENC, GÉCSEG FERENC, GERGELY JÓZSEF, GESZTELYI ERNŐ, GYŐRFFY LÁSZLÓ, KLAFSZKY EMIL KÓSA ANDRÁS, KOVÁCS LÁSZLÓ BÉLA, LÁSZLÓ ZOLTÁN, MIKOLÁS MIKLÓS, MOGYORÓDI JÓZSEF, NÉMETH GÉZA, NEMETZ TIBOR, RÉVÉSZ PÁL, RÓZSA PÁL, STAHL JÁNOS, SZÉP JENŐ, TANKÓ JÓZSEF, TOMKÓ JÓZSEF, TŐKE PÁL, TUSNÁDY GÁBOR, VINCZE ENDRE XI. kötet 1—2. szám Szerkesztőség: 1502 Budapest XI., Kende u. 13—17. Kiadóhivatal: 1055 Budapest V., Alkotmány u. 21. Az Alkalmazott Matematikai Lapok változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, és olyan eredeti tudományos cikkeket publikál, amelyek a gyakorlatban, vagy más tudományokban közvet­lenül felhasználható új matematikai eredményt tartalmaznak, illetve már ismert, de színvonalas matematikai apparátus újszerű és jelentős alkalmazását mutatják be. A folyóirat közöl cikk formájá­ban megirt, új tudományos eredménynek számító programokat, és olyan, külföldi folyóiratban már publikált dolgozatokat, amelyek magyar nyelven történő megjelentetése elősegítheti az elért eredmények minél előbbi, széles körű hazai felhasználását. A folyóirat feladata a Magyar Tudományos Akadémia III. (Matematikai és Fizikai) Osztá­lyának munkájára vonatkozó közlemények, könyvismertetések stb. publikálása is. A kéziratok a főszerkesztőhöz, vagy a szerkesztő bizottság bármely tagjához beküldhetők. A főszerkesztő címe: Prékopa András, főszerkesztő 1502 Budapest, Kende u. 13—17. Közlésre el nem fogadott kéziratokat a szerkesztőség lehetőleg visszajuttat a szerzőhöz, de a beküldött kéziratok megőrzéséért vagy továbbításáért felelősséget nem vállal. Az Alkalmazott Matematikai Lapok előfizetési ára kötetenként 100 forint. Belföldi megren­delések az Akadémiai Kiadó, 1055 Budapest V., Alkotmány u. 21. címen (pénzforgalmi jelzőszám 215—11 488), külföldi megrendelések a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat, H-1389 Budapest, Pf. 149. elmen (pénzforgalmi jelzőszám 218—10 990) lehetségesek. A Magyar Tudományos Akadémia Ш. (Matematikai és Fizikai) Osztálya a következő idegen nyelvű folyóiratokat adja ki: 1. Acta Mathematica Hungaricae, 2. Acta Physica Hungaricae, 3. Studia Scientiarum Mathematicarum Hungarica.

Next

/
Thumbnails
Contents