ARCHAEOLOGIAI ÉRTESÍTŐ 103. ÉVFOLYAM (1976)

1976 / 1. füzet - TARTALOMJEGYZÉK

AR СБAEOL 0 Gl AI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR RÉGÉSZETI ÉS MŰVÉSZETTÖRTÉNETI TÁRSULAT TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA Megjelenik Budapesten félévenként 102. kötet (teljes sorozatban) Megindításának éve: 1868 Előfizetési díj egy évre 60 Ft Szerkesztő: FÜLEP FERENC A Szerkesztő bizottság tagjai: BARKŐCZI LÁSZLÓ, HOLL IMRE, KALICZ NÁNDOR, KOREK JÓZSEF, KOVRIG ILONA Technikai szerkesztő: B. BÓNIS ÉVA Felelős kiadó: AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztőség: 1088 Budapest VIII., Múzeum körút 14 — 16. (Nemzeti Múzeum) Távb. 130—678 Kiadóhivatal: Akadémiai Kiadó, 1363 Budapest V., Alkotmány u. 21. Távb.: 111 — 010 Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy lapunk régebbi számai kaphatók az Akadémiai Kiadó (V. Alkotmány u. 21.) Terjesztési Osztályán TARTALOMJEGYZÉK TANULMÁNYOK Patek Erzsébet: A Hallstatt kultúra Sopron környéki csoportja 3 Mócsy András: Provinciahatárok a Balatontól északra 29 Gabler Dénes : Importált reliefdíszű sigillaták és pannóniai utánzataik 34 Halikova E. A. : Ősmagyar temető a Káma mentén. Magna Hungaria kérdéséhez 53 László Gyula: A zempléni honfoglaláskori vezérsírról 79 KÖZLEMÉNYEK Pető Mária: Koracsászárkori fazekastelep a Gellérthegy déli oldalán 86 Matolcsi János : A Budapest XI. Kende u. 8 — 10. sz. alatt feltárt koracsászárkori település állatcsontanyagának meghatározása 96 V. Kocztur Éva : Applikált díszű mázas pohár a solymári rómaikori temetőből 98 M. Kozák Éva: A gutatöttösi rk. templom feltárása 102 Nováki Gyula: Árpád-kori sánc vár a bácsai Szent Vid dombon 116 SZEMLE Holl Imre: A középkori régészet néhány kérdése 126 Kalicz Nándor: Tanácskozás a rézkor és a korabronzkor kérdéseiről a szlovákiai Pezinokban 128 Trogmayer Ottó: Symposium on Archaeometry and Archaeological Prospection 1976 129 Parragi Györgyi: Beszámoló a „Terra Antiqua Balcanica" konferenciáról Veliko Tarnovóban 129 В. Bónis Éva: A RCRF konferenciája Augstban és Kaiseraugstban 1975-ben 130 Qömöri János : Az európai régészeti vaskutatással foglalkozó nemzetközi szimpózium Kismartonban (Eisenstadt) 131 IRODALOM Soproni Sándor: Budapest Régiségei XXIII. kötet 132 Kovács Tibor: Bökönyi S., History of Domestic Mammals in Central and Eastern Europe 132 Kádár Zoltán: Matolcsi J., A háziállatok eredete 134 Kádár Zoltán: Erdélyi G., A római kőfaragás ós kőszobrászat Magyarországon 135 Sós Ágnes : Les questions fondamentales du peuplement du bassin des Carpathes du VIII e au X e siècle. Szerk. L. Gerevich 136 Ecsedy István: J. Lichardus, Studien zur Bükker Kultur 137

Next

/
Thumbnails
Contents