Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae 16. (1965)

1965 / 1-2. szám

ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG ÉS KIADÓHIVATAL: BUDAPEST V.. ALKOTMÁNY U. 21. Az Acta Mathematica német, angol, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a matema­tika köréből. Az Acta Mathematica változó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok rövid tartalmi kivonattal együtt a következő címre küldendők: Acta Mathematica, Budapest 502, Postafiók 24. Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi és kiadóhivatali levelezés. Az Acta Mathematica előfizetési ára kötetenként belföldre 80 forint, külföldre 110 forint. Megrendelhető a belföld számára az „Akadémiai Kiadó”-nál (Budapest, V., Alkotmány utca 21. Bankszámla 05-111-46), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkereskedelmi Vállalatnál (Budapest, I., Fő utca 32. Bankszámla 43-790-057-181) vagy annak külföldi képviseletei­nél és bizományosainál. Die Acta Mathematica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereiche der mathematischen Wissenschaften in deutscher, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Acta Mathematica erscheinen in Heften wechselnden Umfanges. Mehrere Hefte bilden einen Band. Die zur Veröffentlichung bestimmten Manuskripte sind mit kurzer Zusammenfassung an folgende Adresse zu senden Acta Mathematica, Budapest 502, Postafiók 24. An die gleiche Anschrift ist auch jede für die Redaktion und den Verlag bestimmte Korres­pondenz zu richten. Abonnementspreis pro Band: 110 Forints. Bestellbar bei dem Buch- und Zeitungs-Außen­handels-Unternehmen „Kultura” (Budapest, I., Fő utca 32. Bankkonto Nr. 43-790-057-181) oder bei seinen Auslandvertretungen und Kommissionären.

Next

/
Thumbnails
Contents