Acta Mathematica Academiae Scientiarum Hungaricae 34. (1979)

1979 / 1-2. szám

ACTA MATHEMATICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA III. OSZTÁLYÁNAK MATEMATIKAI KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTŐSÉG: 1053 BUDAPEST, REÁLTANODA U. 13—15. KIADÓHIVATAL: 1363 BUDAPEST, PF. 24. Az Acta Mathematica angol, német, francia és orosz nyelven közöl értekezéseket a matema- ika köréből. Váltakozó terjedelmű füzetekben jelenik meg, több füzet alkot egy kötetet. A közlésre szánt kéziratok a szerkesztőség, minden más levelezés a kiadóhivatal címére küldendő. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1054 Budapest, Alkotmány utca 21. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat­nál (1011 Budapest, Fő utca 32. Bankszámla 218-10990), vagy annak külföldi képviseleteinél és bizományosainál.

Next

/
Thumbnails
Contents