Acta Physica Academiae Scientiarum Hungaricae 36. (1974)

1974 / 1. szám

ACTA PHYSICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE SZERKESZTI KOVÁCS ISTVÁN Az Acta Physica angol, német, francia vagy orosz nyelven közöl értekezéseket. Évente két kötetben, kötetenként 4 — 4 füzetben jelenik meg. Kéziratok a szerkesztőség címére (Budapest XI., Budafoki út 8.) küldendők. Megrendelhető a belföld számára az Akadémiai Kiadónál (1363 Budapest Pf. 24. Bankszámla 215-11488), a külföld számára pedig a „Kultúra” Könyv- és Hírlap Külkeres­kedelmi Vállalatnál (1389 Budapest 72, P.O.B. 149 Bankszámla 217-10990 sz.), vagy annak külföldi képvisleteienél és bizományosainál. The Acta Physica publish papers on physics in English, German, French or Russian, in issues making up two volumes per year. Subscription price: $32.00 per volume. Distributor: KULTURA Hungarian Trading Co. for Books and Newspapers (1389 Budapest 62, P.O. Box 149) or its representatievs abroad. Die Acta Physica veröffentlichen Abhandlungen aus dem Bereich der Physik in deut­scher, englischer, französischer oder russischer Sprache, in Heften die jährlich zwei Bände bilden. Abonnementspreis pro Band: $32.00. Bestellbar bei: KULTURA Buch- und Zeitungs- Außenhandelsunternehmen (1389 Budapest 62, Postfach 149) oder bei seinen Auslandsvertret­ungen. Les Acta Physica publient des travaux du domaine de la physique, en français, anglais allemand ou russe, en fascicules qui forment deux volumes par an. Prix de l’abonnement S24.000 par volume. On peut s’abonner à l’Entreprise du Com­merce Extérieur de Livres et Journaux KULTURA (1389 Budapest 62, P.O.B. 149) ou chez ses représentans à l’étranger. nActa Physical публикуют трактаты из области физических наук на русском, немец­ком, английском и французском языках. «Acta Physica» выходят отдельными выпусками, составляющими два тома в год. Подписная цена — $32.00 за том. Заказы принимает предприятие по внешней торговле книг и газет KULTURA (139 Budapest 62, P.O.B. 149.) или его заграничные представительства и уполномоченные.

Next

/
Thumbnails
Contents