Magyar Academiai Értesítő, 1841 (1. évfolyam)

1841 / 2. szám

MAGYAR AC ADEMI A I ÉRTESÍTŐ. I. Év. 1841. JAN. FEBR. II. Sz. E T lapok időről időre minden. az academiai gyűlésekben előforduló 's közzé léteire alkalmas tárgyakat , valamint az intézetet illető fontosabb hi­vatalos jelentéseket, közlik. — Kaphatók Eggenberger' J. és fia academiai könyvárusoknál 's általok a' két haza* minden hiteles könyvárusainál. KIS GYŰLÉS, JAN. 5. 1841. Gr. Teleki József úr Ő Exja' elnöksége alatt. J'elen Fáy és Schediue tt. tt. — Bajza, Balogh, Bugát, Döbren­teí , Frivaldszky , Gebhardt , Kállay, :Kiss , Luczenbacher , Szemere , Szi­lasy, Vörösmarty rr. tt. — Bloch , Erdélyi, Fényes , Fogarasi, Gaal, Ga­ray, Nagy, Schoepf, Taubner, Waltherr 11. tt. — Scliedel Ferencz titok­nok ; Szalay László segédjegyzo. A' segéd jegyző olvasta HORVÁTH MIHÁLY lt'. értekezését az anjoui királyok' hatásáról a' magyar nemzeti és népi életre. Előre bocsátván, hogy az Anjouk' leül politicája az Árpádokétól egészen elütőleg, a' közönösség' lielyébe avat­kozó rendszert léptetett, mi által azonban fényes kormányuk az országot, kiilviszonyai' tekintetében állandóbb hatalomra nem emelte , 's kevés boldogító eredményt hagyott maga után, a' belviszonyok' fejtegetésére tért által. Itt először is a' sta­tusformára , 's különösen az országlási rendszerre hatásuk' tekintetében kiemelte, miképen anjoui fejdelmeink a' királyság­nak, személyes tulajdonaik 's ügyes politicájok által addig nem ismert hatalmat kölcsönzének ugyan, de a' trónnak az oli­garchia által az elébbi zajos időkben meggyengített alapjait elmulasztók nemzeti elemekre épített intézetek által meg­szilárdítani, a'néposztályok' tekintetében pedig, ugyanaz oli-

Next

/
Thumbnails
Contents