A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1868 (2. évfolyam)

1868 / 1. szám

2 XII. A Irónkeveső. Eredeti szomorújáték 5 felv. Jelige : Hitte, hogy joga van. XIII. Buenos Ayres ztarnoka. Eredeti szomorújáták ű felv. Jelige : „Tout consiste à ne pas gâter 1' homme de la nature en Г appropriant k la société" J. J. Rousseau Helo­ïse. Vol. IV. Lett. 5. XIV. Az utolsó Próféta. Tragoedia 5 felv. Jelige : Nézd a magas tölgy benne termő Férgek erős gyökerét, megörlik. XV. Rege a fattyú gyerekről. Tragoedia ti felv. Jelige : Fortunáé suae faber. XVI. Gordás. Eredeti történeti tragoedia 5 felv. Jelige : rRnbszolga nem leír. egy Hunn sem soha !" XVII. Csák Máté. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „Fölkele Csák s nagy lelke szavát elzúgta .Vörösmarty. XVIII. Csák Máté. tragoedia 5 felv. Jelige : „Ne takargasd bősz nagyra vágyadat Caesarkint a szentséges népjogok Köpenyibe ..." (III. Felv. Zách Felicián.) Január 3-án érkezett, de dec. 30-án adatott fel Stomfán. XIX. Salamon király. Szomorújáték 5 fel. Jelige : Tompora temporibus tempera. Andreas Rex. Dec. 26-án adatott fel Hadadon, Pestre érkezett jan. 1. hozzám 4-én a következő: (A szerző Teleki-pályaműnek nevezi.) XX. Zrinyi és Frangepán. Szomorújáték 5 felv. Jelige : „Tanuljad a szabadságot tisztán ösmerni meg, hogy önkényre ne hajts." Január 3 án feladatolt Győrött, és érkezeit jan. 7-én a következő : XXI. Margit. Történeti dráma 5. felv. Jelige „Megbiintetém az apák vétkeit." Jehova. E pályamunkák közöl a XIX és XX. számura nézvo a feladási vevény által igazol­va levén, hogy még deczemberben adattak postára, az Akadémia ide vágó szabálya sze­rint pályázatra bocsáttatnak, azon megjegyzéssel a XX-ra vonatkozólag, hogy mivel ezt szerzője Teleki pályaműnek jelelte (mely jutalomra ez évben szomorújátékok nem pályázhatnak), a bíráló küldöttség fogja eldönteni, vájjon ez Karácsonyi pályaműnek elfogadható-e? Ellenben a XXI. számút, melynek feladási napja a postai vevényen 1868. január 3-a, mint elkésettet, szerzője visszaveheti. A húsz pályamű jeligés levelei, az Akadémia és Szilágyi Ferencz tag pecsétjével lezárva, további őrizet alá a levéltárba, magok a pályamüvek a Nyelv- és széptudományi Osztályhoz tétetnek át bírálók kineve zése végett. 3. A titoknok jelenti, hogy a gróf Teleki József­Шо drámai jutalomra 1867. dec. 31-ik napjáig bezárólag három, e határidő után kettő, összesen öt pályamunka érkezett, úgymint : I. Onkénytes. Vígjáték 3 felv. Jelige • Nyerjen jutalmat a ki érdemes. II. A bajusz-. Eredeti vígjáték 3 felv. Jelige : Győz a jobb. III. A csalárd féltékenyek. Eredeti vígjáték 4 felvonásban. Jelige : Mert kitartás gyümölcsöt hoz.

Next

/
Thumbnails
Contents