A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1874 (8. évfolyam)

1874 / 1. szám

A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE. Első akadémiai ülés. 1874. jan. 5. Összes ülés. Csengery Antal akadémiai másodelnök úr elnöklése alatt. 1. A főtitkár bemutatja a gr. Teleky József alapítványából kitűzött drámai pályázatra 1873. deczember 31-ig érkezett pályaműveket, jelesül: 1. Qyörgy barát. Történelmi tragoedia 4 felv. Jelige : Nyugosznak ők, sirjok fölött Zöldell bokor — virány. II. Saul király. Tragoedia 5 felv. Jelige : A mint szabad vágy lenni Izrael, Vagy békés szolgaságba visszatér : Kettőnk közül majd az marad fölül ! Saul. III. Caraffa. Tragoedia 5 felv. Jelige : . . ... a vétkes nagyravágyást Sem föld, sem ég nem türi boszulatlan. IV. Bondi Lörincz, a havasok királya. Tragoedia. Jelige: »Excelsior.« V. A népért. Tragoedia 5 felv. Jelige : Élve tiétek volt, enyém csak addig, Mig felneveltem, — s most, liogy halva van. Szerző. A pályamüvek az I. osztályhoz bírálatra, — jeligés leveleik, szokott módon közös borítékba zárva, az irattárba tétetnek át. 2. Ugyanaz bemutatja a gr. Karácsonyi pályázatra szintén deczember 31-iki határidőre beérkezett következő munkákat : I. Az ember komédiája. Szeszélyes képtelenség. Jelige : Eszeddel bár az eget hasgatod, Jellem nélkül csak nyomorék maradsz. II. Nyomorúság a korsóban. Bohózat 3 felv. Jelige : »Risum ne teneatis.« III. Csizmadia legény. Bohózat, versben és dalokkal 4 felv. Jelige : Ne hara­gudjanak rá, hogy nem czéhbeli : fiatal még és sietve varr. Szintén az I. osztályhoz s jeligés leveleik irattárba tétettek át. млат. TUD. AKADÉMIAI ÉKTKSITŐ. 1874. 1. SZ. 1

Next

/
Thumbnails
Contents