A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1877 (11. évfolyam)

1877 / 1. szám

г. MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA. ÉRTESÍTŐJE. Első akadémiai ülés. Összes ülés. 1877. Január 2. HnrváTn Mi híi 1 y r. t. osztályéinak helyettes elnöklése alatt. 1. Л főtitkár bemutatja a gr. Teleki drámai jutalomra decz. 31-ig érkezett, pálya­műveket, ily rendben : I. Kanca. Eredeti szinmű 3 szakaszban. Jelige: Megtanûltam nagyon korán szeretni. II. Dicstelen Uarcs. 5 felv. Jelige : Ez a kor mindent letörpit magához. III. Janus. Szomorújáték 5 felv. Jelige : igazságért. IV. Marianna. Eredeti tört. tragoedia. 5 felv. Jelige : >E1 a sírokról, a romokról. El-el az éjből a napvilágra.« Mirza-Shaffy dalai protogjából. V. Az Apóstul. Eredeti szomorújáték 5 felv. Jelige; »Ne vigyj idegen tüzet (á'« lelkesedést) a szentélybe, ne hogy az úr tüze (a lelkiismeret) fölemészszen és meghalj.« (Biblia : Leviták könyve.) VI. Az anyag h'agoediája. Eredeti tragoedia 5 felv. Jelige : ». . . Meghalni — elszunyadni, és alunni ! Talán álmodni : ez a bökkenö ; Mert, hogy mi álmok jőnek a halálban Ha majd leraktuk mind e földi bajt, Ez vissza döbbent. ... « Shakspere. Hamlet 3-dik felv. 1. szin! Vit. Trónviszályok. Tragoedia 5 felv. Jelige, : »Siker.« VIII. Teleky Mihály. Történeti dráma 5 felv. (Jegyzet : a művön nincs meg­elölve, melyik jütaloinra akar pályázni a szerző). Jelige »Gutta cavat lapidem.« Teleki jelmondata. IX. Seján. Történeti tragoedia 6 felv. Jelige : To be t or not to be, that is the question. X. Litrius Junius Brutus. Szomoi'újáték 5 felv. Jelige : Brutüs, who pluck'd the knife from Eucrece's side MAGYAR TUD. AKAD. ЙПТЕЯГТ0. 1877. XI. ÍIVFOLY. 1. SZL

Next

/
Thumbnails
Contents