A Magyar Tudományos Akadémia Értesítője, 1879 (13. évfolyam)

1879 / 1. szám

A MAGYAR TUDOM. AKADÉMIA È В T E S ï T Ö J E. Első akadémiai ïilés.* Összes ülés. 1879. január 7-én. * Gróf L ó n у а у Menyhért akad. elnök úr elnöklése alatt. 1) A főtitkár bemutatja a gr. Teleki-jutalomra decz. 31-ig érkezett pályaműve­ket, ily rendben : A gróf Teleki-jutalomra (ez úttal vígjátéki) az 1878. év decz. 31-ig mint határ­napig, a következő pályamunkák érkeztek : I. A bizalmatlan. Yigjáték 4 felv. Jelige : Urit mature. II. A szerelem orvosa. Yigjáték 3 felv. Jelige : Nem jó a tűzzel játszani. — Közmondás. III. Az érdem jutalma. Yigjáték 3 felv. Jelige : Ki lesz a győztes ? IV. A titánok. Vigjáték 3 felv. Jelige : Eidendo dicere verum. — Horatius. V. Az interview. Yigjáték 3 felv. Jelige : Győztem. VI. A zsidó fia. Eredeti vigjáték 3 felv. Jelige : Társadalmunkból. VII. Aranyországban. Eredeti vigjáték 3 felv. Jelige : Új föld. VIII. A kisasszony beteg. Vigjáték 2. felv. Jelige : A kisasszony beteg. IX. A csalhatatlan. Vigjáték 3 felv. Jelige : De nem a római. X. Az aranypróba. Vigjáték 4 felv. Jelige : Ficta voluptatis causa sint pro­xima veris. — Horatius. XI. Magasabb érdekek. Vigjáték 4 felv. Jelige : Társalgási darab. XII. Az okvetetlenlcedök. Vigjáték 1 felv. Jelige: о и, vitoç Ôr>loi ou о xúiiitco; &qeav<jo; t an xoiç av itmnoiç. — Aesopus. XIII. Kedves vendégek. Vigjáték 3 felv. Jelige : Jó kedv az élet fűszere. XIV. A féltékeny. Vigjáték 3 felv. Jelige : Nejét ki félti, az bolond. Mind e pályaművek pályázatra bocsáttatván, bírálatra az I. osztályhoz áttétet­tek, jeligés leveleik pedig, közös boríték alatt, akadémiai és elnöki pecséttel lezárva, levéltári őrizet alá adattak. 2) Ugyanaz jelenti, hogy a gr. Karácsonyi (ezúttal drámai) jutalomra az 1878. évi decz. 31-ig mint határnapig, a következő pályamunkák érkeztek : A MAGV. TUD. AKADÉMIA ÉRTESÍTŐJE. 1870. 1. SZ.

Next

/
Thumbnails
Contents