Akadémiai Közlöny, 1970 (19. évfolyam, 1-20. szám)

1970-09-16 / 14. szám

1970. szeptember 16. AKADÉMIAI KÖZLÖNY 177 tétlenül indokolt vámsemlegesítéseket — a kör egyidejű csökkentése mellett — intézményesíteni kell. 8. Az export érdekében nyújtandó vámkedvez­mények intézményes kialakítását az egyéb szabá­lyozókkal összhangban, illetve azok módosításá­val lehetőleg egyidőben kell végrehajtani. 9. Az export-import engedélyezési rendszer to­vábbra is a kereskedelempolitikai irányítás, a kon­tingensekkel szabályozott forgalom esetében az ellenőrzés, valamint az információs rendszer esz­köze. 10. Az eddigi preferencia-rendszer fenntartásá­val elő kell mozdítani a műszaki színvonal eme­lését szolgáló szakosítási és kooperációs megálla­podásokat. V. Egyéb kérdések 1. A Gazdasági Bizottság utasítja az Országos Tervhivatal elnökét, a pénzügyminisztert, a mun­kaügyi minisztert, a külkereskedelmi minisztert és a Magyar Nemzeti Bank elnökét, hogy saját területükön az érdekeltekkel együttműködve 1970. szeptember 30-ig dolgozzák ki az 1971. ja­nuár 1-től alkalmazásra kerülő szabályozó eszkö­zök konkrét mértékeit és a jogszabálytervezete­ket. A Kormányelőterjesztések benyújtásának ütemét a Gazdasági Bizottság külön állapítja meg. A miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetői a saját hatáskörben szükséges intézkedé­seket az irányelvek alapján tegyék meg. 2. A határozatot közzé lehet tenni a miniszté­riumok és az országos hatáskörű szervek hivatalos lapjaiban. Tímár Mátyás s. k., a Gazdasági Bizottság elnöke Közlemények FOGADÓÓRÁK A Magyar Tudományos Akadémia elnöke minden kedden 14 — 15.30 óra között — bármilyen természetű ügyben — fogadóórát tart. A Magyar Tudományos Akadémia tagjainak más időpontok­ban is rendelkezésére áll. Központi Igazgatási Titkárság Tolnai Gábor akadémikus, a Tudományos Minősítő Bizottság elnöke minden pénteken 13 — 14 óráig, Meisel János, a Tudományos Minősítő Bizott­ság titkára pedig minden csütörtökön 13 —15 óráig tart fogadóórát. Tudományos Minősítő Bizottság Titkársága

Next

/
Thumbnails
Contents