Akadémiai Közlöny, 1970 (19. évfolyam, 1-20. szám)

1970-09-16 / 14. szám

Index: 25.105 AKADÉMIAI KÖZLÖNY, a Magyar Tudományos Akadémia hivatalos lapja. Megjelenik rendszerint havonta kétszer. — A szerkesztésért felelős : a Magyar Tudományos Akadémia Központi Igazgatási Titkárságának vezetője. Kiadja: az Akadénífei Kiadó, Budapest V., Alkotmány u. 21. — Felelős: Bernât György, az Akadémiai Kiadó igazgatója — 900 példány A kiadvány előfizethető a POSTA KÖZPONTI HÍRLAPIRODÁNÁL, Budapest V., József nádor tér 1. és bármely postahivatalban. Csekkszámlaszám egyéni: 61257, közületi: 61 066, MNB egyszámlaszám: 8. Előfizethető és példányonként megvásárolható az AKADÉMIAI KIADÓ-nál, Budapest V., Alkotmány u. 21. Telefon: 111-010. Pénzforgalmi jelzőszámunk: 215 — 11488; az AKADÉMIAI KÖNYVESBOLTBAN: Budapest V., Váci u. 22., telefon: 185-612. Előfizetési díj egy évre: 48,— Ft. 70.70311 Akadémiai Nyomda, Budapest - Felelős vezető: Bernât György

Next

/
Thumbnails
Contents