Soós Lajos, Csiki Ernő (szerk.): Állattani Közlemények 27. (1930)

1930 / 1–2. füzet - TARTALOM

TARTALOM. — TABLE DES MATIERES. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. - MÉMOIRES. Horváth Géza: A magyar orvosok szerepe Magyarország állatvilágénak kutatásában 1 (G. Horváth: Le röle des médecins hongrois dans l'exploration de la fauné de Hongrie) 6 Soós Lajos : Két Clausiliida rendszertani helye, 3 szövegábrával .... 6 (L. Soós : The systematic position of two Clausiliids, with 3 textfigures) . 15 Varga Lajos : Adatok a Rhinops fertőensis biológiájához, 5 szövegóbréval . 17 (L. Varga : Beiträge zur Biologie von Rhinops fertőensis, mit 5 Texlfiguren) . 32 Hasskó Sándor: Adatok a struc bőrének szerkezetéhez, 4 szövegábrával . 35 (A. Hasskó: Uber den Bau der Sfrausshaut, mit 4 Abbildungen) ... 39 Kormos Tivadar: Üj adatok a püspökfürdői Somlyóhegy preglaciélis faunájához 40 (Th. Kormos : Beiträge zur Präglazialfauna des Somlyóberges bei Püspökfürdő) 57 Dudich Endre : Az Aggteleki-barlang állatvilágának élelemforrásai ... 62 (E. Dudich : Die Nahrungsquellen der Tierwelt in der Aggteleker Tropfstein­höhle) 77 Soós Lajos : A Daudebardia postembryonális fejlődéséről, 1 szövegábrával 85 (L. Soós; Ein Beitrag zur Kenntnis der postembryonalen Entwickelung von Daudebardia, mil 1 Textfigur) . 92 Vasvári Miklós: Üj harkály a magyar faunában 93 (N. Vasvári: Ein .neuer Specht in der ungarischen Fauna) 96 Wagner János : Újabb adatok a Milax-fajok ismeretéhez, I. tábla és 4 szö­vegábra . • 97 (H. Wagner: Neue Beiträge zur Kenntnis der Milax-Arten, Taf. I. und 4 Textabbildungen) 105 IRODALOM. — REVUE LITTÉRAIRE. Möllendorf, W. : Handbuch der mikroskopischen Anatomie des Menschen. Ism. Varga Lajos 107 Stehlin, H. G. ; Bemerkungen zu der Frage nach der unmittelbaren Ascen­denz des Genus Equus. Ism. Kormos Tivadar 109 Stolmár László: Hazai békáink bőrének szöveti szerkezete. Ism. Wagner János 111 Lameere, A.: Précis de Zoologie. Ism. Wagner János 112 Szilády Zoltán : A magyar állatvilág múltja és jelene. Ism. Soós Lajos . 113 MAGYARORSZÁGI FOLYÓIRATSZEMLE. - REVUE DES PÉRIODIQUES HONGROIS. Folia Entomologica Hungarira. Ism. Szalag László 114 Studia Zoologica. ÁLattani Tanulmányok. Ism. Soós Lajos 115 SZAKOSZTÁLYUNK ÜLÉSEI. — COMPTF.S RENDUS DES SCÉANCES DE NOTRE SECTION. Dudich Endre : Mikroszkópi polarizációs vizsgálatok rákokon 116 Báró Fejérváry Géza Gyula : A Maltai szigetcsoport föld-és élettörténetéből 116 Soós Lajos : Két Clausiliida rendszertani helye 116 Abonyi Sándor: Az Entz-féle szervek beosztása táblázatának továbbfejlesztése 117 Erdős István: A madarak légzsákjairól 117 Janisch Rezső: A házinyúl vérének morfológiája 117 Szalai Tibor : Bionómiai és módszertani vizsgálatok a recens és fosszilis Testudinatákon 117 Varga Lajos : A Rhinops fertőensis biológiája lie Vasvári Miklós: Új harkály a magyar faunában 117 Zimmermann Ágoston : A házinyúl szemgolyója 117 Kolosváry Gábor : A szongáriai cselőpók párosodása .117 Szilády Zoltán: Hazánk faunájának egy új legye 117 Vasvári Miklós : A kékcsőrű réce és hazai előfordulásának állalföldrajzi méltatása 117 Zimmermann Ágoston: A vénás rendszerről 118 Kormos Tivadar: Új adatok a püspökfürdői Somlyóhegy preglaciális fau­nájához 118

Next

Sign up Sign up
/
Thumbnails
Contents