Soós Lajos, Entz Géza (szerk.): Állattani Közlemények 34. (1937)

1937 / 1–2. füzet - TARTALOM

TARTALOM. - TABLE DES MATIERES. EREDETI KÖZLEMÉNYEK. - MÉMOIRES. Varga Lajos és Mika Ferenc: A pézsmapocok elterjedése Sop­ron környékén, adatokkal az állal életmódjának ismeretéhez (1 tér­képpel és 4 fényképpel) 1 — — Die Bisamratte (Ondalhra zibethica Lac.) in der Umgebung von Sopron, nebst Beobachtungen über ihre Lebensweise. (Mil 1 Karte und 4 Texebbildungen) _ J 11 Sebestyén Olga: Egy Dinoflagellala, a Gonyaulax apiculala (Penard) Enlz, betokozódásáról (13 szövegébrával) 13 — — On the encyslment of a Dinoflagellale : Gonyaulax apiculata (Pe­nard) Entz. (With 13 figures) 19 Bánki László: A kék dongólégy (£alliphora erylhrocephala Meig.) E-vitamin szükségletének kérdése, a légyfajra vonatkozó néhány biologiai megfigyeléssel 21 — — Untersuchungen über den Vitamin E-Bedarf des Blauen Brum­mers 38 S о ó s .. Árpád: Magyarország mohában élő fonalférgeiről. II 42 — — Über die moosbewohnenden Nematoden Ungarns. II. 45 Soós Lajos: A magyarországi Melania-félék anatómiájához. 11. (1 szö­vegábrával) 46 — — Zur Anatomie der ungarischen Melaniiden. II. (Mit 1 Textabbildung) 57 Wagner János: Újabb adatok a Bükk-hegység Mollusca-faunéjának ismereléhez 59 — — Neue Beiträge zur Kenntnis der Mollusken fauna des Bükk-Gebir­ges in Nordungarn 64 Wolsky Sándor: A szénmonoxid hatású a selyemlepke (Bombyx mori L.) nyugvó petéinek lélekzésére 65 — — The effect of carbon monoxide of the respiration of resting eggs of the silkworm (Bombyx mori L.J... 69 Ábrahám Ambrus: A békák széjpadnyélkahárlyéjának mikroszko­pikus beidegződése (4 szövegébrával) 71 — — Die mikroskopische Innervation der Gaumenschleimhaut von Frö­schen. (Mit 4 Texlabbildungen) 79 Aczél M á r t о n : Trypelida-tanulmányok 80 — — Trypetiden Studien 81 Soós Árpád: Az Anisus septemgyratus rendszertani helye (1 szöveg­ábrával) 83 — — Die systematische Stellung von Anisus septemgyratus. (Mit 1 Text­abbildung) b6 Szilády Zoltán: Jegyzetek a Dipterák lábszerkezetéről (2 szöveg­ébrával) 87 Bemerkungen über den Bau der Dipterenbeine. (Mii 2 Textabbildungen) 91 APRÓ KÖZLEMÉNYEK. - NOTES DIVERSES. A hydra-félék előfordulása hazánkban. Irta Varga Lajos 93 IRODALOM. - REVUE LITTÉRAIRE. Hellmich Walter: Tiere der Alpen. Ism. Varga Lajos 93 Thesing Curt und Kurtz Rudolf: Sonderlinge des Lebens. Ism. Varga Lajos 94 Nadler Herbert: Vadásznapok, vadászévek. Ism. Szalay László 95 Leidenfrost Gyula: Kék Adria. Ism. Szalay L ász ló 96 S p e m a n n Hans: Experimentelle Beiträge zu einer Theorie der Ent­wicklung. Ism. Kesselyák Adorján 97 Carrel Alexis: Man — the unknown. Ism. Pongrácz Sán­dor 97

Next

/
Thumbnails
Contents