Soós Lajos, Dudich Endre (szerk.): Állattani Közlemények 39. (1942)

1942 / 1–2. füzet - TARTALOM

Tartalom. — Table des matieres. Az Állattani Szakosztály 50 éves fennállását ünneplő 417. ülés 1941 december hó 4-én .. .. .. .. .. 1 Rotarides Mihály: Az Állattani Szakosztály megalakulá­sának története .. .. .. .. .. .. 6 Soós Lajos: Szakosztályunk szerepe és hatása a magyar zoologiai életben .. .. .. . . .. .. 10 Dudich Endre: Az elnöki beszédek gondolatvilága .. .. 15 Az elnöki beszédek jegyzéke .. .. .. .. .. 26 Az Állattani Szakosztály tisztikara, 1891—1941 27 Dudich Endre: A tisztikar tagjainak életrajzi adatai .. 28 A szakosztályi folyóiratok bibliográfiái adatai .. .. .. 40 Beszámolók az Állattani Szakosztály működéséről . . . . 42 Rotarides Mihály: Az Állattani Szakosztály ötven éves működése .. .. .. .. .. .. .. 43 Dudich Endre: Animalia nova in fasciculis ,.Pótfüzetek" („Állattani Közlemények" dictis) 1900—1901. descripta 103 Dudich Endre: Animalia nova in tomis Г—XXXVIIL „Állat­tani Közlemények" descripta .. .. .. .. 105 ÜBERSICHT ÜBER DEN INHALT DES JUBILÄUMS-HEFTES 109

Next

/
Thumbnails
Contents