Andrássy István (szerk.): Állattani Közlemények 72. (1985)

Az Állattani Közlemények a Magyar Biológiai Társaság Állattani Szakosztályának folyó­irata. Megjelenik évente egy kötetben. A folyóiratban — a Rövid közleményeket kivéve — csak azok a cikkek közölhetők, amelyek tartalmáról a szerzők a Szakosztály ülésein beszámoltak. A szerkesztőség kéri a szerzőket, hogy közlésre szánt kéziratukat az illető előadás elhangzása után lehetőleg nyomban juttassák el a szerkesztő címére: DR. ANDRÁSSY ISTVÁN ELTE Állatrendszertani és ökológiai Tanszék Budapest, VIII. Puskin u. 3. — 1088 A kéziratokat két gépelt példányban, oldalanként 25 — 30 sorral (ritka sorközzel gé­pelve), tipizálás (aláhúzás) nélkül kell benyújtani. Az esetleges megjegyzéseket, kívánalmakat külön lapon kell mellékelni. Az egyes cikkek terjedelme az egy nyomtatott ívet nem halad­hatja meg. Az ábrák lehetnek fehér kartonra vagy pauszpapírra készített vonalas tusrajzok, illetve reprodukcióra alkalmas, éles pozitív fényképek. Az irodalomjegyzék összeállítására nézve a jelen kötet irodalomjegyzékei az irányadók. Minden kézirathoz rövid összefoglalást kell mellékelni az idegen nyelvű kivonat számára.

Next

/
Thumbnails
Contents